Česko-lucemburská spolupráce pokračuje

7-8 2010 Aktuality česky
obálka čísla

O panu Geoffu Piperovi jste už četli v Českém dialogu vícekrát. Tento nositel ocenění Gratias Agit z loňského roku (cenu uděluje ministr zahraničí za nezištnou propagaci České repuliky a její kultury ve světě ) je stále v čilém kontaktu s českými hudebníky a muzikology.

Zamiloval si české hudební dědictví a jeho šíření pomáhá finančně i jinak - a to v mnoha různých směrch (ČD 11-12/2009).

Jarní pobyt pana Pipera v České republice byl spojen hned se třemi významnými událostmi:

První byl křest nového Hudebního slovníku, jehož doplnění o česko-anglický směr, který po léta chyběl, pan Piper financoval. Slovník vyšel poprvé v Ostravě v roce 1996 v anglicko- české verzi a jeho autorem byl Jan Spisar. Nyní byl slovník stejným autorem poněkud rozšířen a hlavně - doplněn o druhou část.

Na jejím vzniku spolupracovala i muzikoložka Ludmila Peřinová z Tábora, jejíž zajímavý příspěvek o táborském rodáku Oskaru Nedobalovi jste si mohli přečíst v minulém čísle ČD.

S osobami Ludmily Peřinové a Jana Spisara je spojena i další událost, na které se pan Geoff Piper finančně a organizačně podílel. Vypráví:

„Měl jsem v Lucembursku velký plán propagovat hudbu Bohuslava Martinů v rámci programu „Martinů Revisited“, jsem člen výboru International Martinu Circle. Část mého programu bylo provedení jeho Otvírání studánek (v češtině) v koncertní verzi na amatérske úrovni - nejprve v Lucembursku a pak podruhé s profesionálními hudebníky, zpěvákem a dirigentem také v Lucembursku. Třetí provedení se mělo uskutečnit v Česku s amatérským Club de Musique (EU) a chtěl jsem toto dílo provést ve spolupráci s českým sborem. Kontakt s Janem Spisarem mi dal příležitost najít tento sbor v Ostravě - Jan totiž diriguje smíšený sbor ostravské univerzity.

Ale Jan Spisar pak přišel s návrhem zpívat „Studánky“ v angličtině! Byla to světová premiéra tohoto díla v angličtině a vznikla i její nahrávka. Řekl bych, že má i komerčně dobrou šanci, protože existují nahrávky ve francouzštině a japonštině, ale anglicky ne. CD by mělo vyjít na podzim 2010.“

A Geoff Piper pokračuje:

„Lucemburský Club de Musique byl zastoupen při provedení čtyřmi zpěvačkami, Ostrava měla asi 25 žen, lucemburská předsedkyně klubu Filomena Domingues zpívala roli královny. Barytonové sólo a všechny nástroje byly obsazeny ostravskými profesionály.

Natáčeli jsme celkem dva dny, měli jsme také koncert v hotelu v Hukvaldech a po koncertě následoval křest slovníku. Studánky a slovník byly tak spojené na začátku a na konci projektu...“

Třetí událostí, která následovala po ostravské části pobytu pana Pipera v ČR, byl komorní recitál Jitky Čechové, naší vynikající klavíristky, jinak též členky Smetanova tria (viz str. 15-16). Na tento recitál pro uzavřenou společnost pozval pan Piper svoje pražské i další přátele a ovšem členy lucemburského Club de Musique, kteří si po ostravských pracovních dnech spojených s nahráváním měli možnost vychutnat volné dny v Praze.

Jitka Čechová doslova ohromila brilantní hrou, která rozezněla letohrádek Amerika ( Muzeum Antonína Dvořáka). Přednesla několik virtuosních skladeb pro klavír Bedřicha Smetany, Franze Liszta a Fryderika Chopina. Zahraničním posluchačům tak dokázala, že ve světě méně známý Smetana ve srovnání s oběma světovými skladateli, které proslavila vrcholně náročná díla pro tento nástroj, zcela obstojí. A její vystoupení bylo pro Geoffa Pipera zcela jistě tou třešničkou na pomyslném dortu, který si za svoji aktivitu ve prospěch české hudby zaslouží.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012