Češi – národ bez hranic

7-8 2010 Aktuality česky
obálka čísla

Na začátku října se má v New Yorku uskutečnit třídenní seminář o otázkách českého národa a státu, vlády a společnosti tak, jak tyto otázky chápou Češi usazení v USA i ti, kdo žijí v České republice.

Setkání zahraničních Čechů s představiteli české vlády se v České republice už stala tradicí. Na pražské Karlově univerzitě či v Senátu Parlamentu ČR proběhlo od roku 1998 už několik Týdnů zahraničních Čechů a dalších kratších konferencí. Tato setkání vycházela z předpokladu, že udržovatelem národního povědomí je v českém případě stát a krajané jsou jakýmsi přívěškem k němu. Z toho vycházela celá dnes již ustálená politika české vlády vůči krajanům.

Newyorský seminář se bude od tradičních českých setkání v mnohém lišit. Už tím, že se uskuteční mimo území ČR, a to v USA. Připravuje jej Český občanský dobročinný spolek, který byl založen v roce 1894 a dobročinnou sbírkou si našetřil na vlastní klubový dům – Bohemian Hall, který si postavil v roce 1910, tedy před sto lety. Současný spolek však není žádnou společností staromilských dam a pánů, kolotá mladistvým životem a rychle se rozrůstá o nové přistěhovalce z Čech, Moravy, Slezska i ze Slovenska a o jejich americké manžele a manželky. A další odlišnost chystaného semináře: místo abychom přijali jako danou a neměnnou pozici krajanů jako outsiderů v kontrastu k insiderům v České republice, chápeme naše postavení jako rovnocenné s příslušníky našeho národa v Čechách a kdekoli jinde ve světě. Považujeme nás všechny – tady i tam – za příslušníky stejného a jediného českého národa, se stejnými právy na příslušnost k tomuto národu – na jeho odkaz, přítomnost i budoucnost.

New York má tradičně vedle Chicaga nejvíce koncentrovanou českou populaci kdekoli ve světě. Česká komunita v New Yorku se však od prvních přistěhovaleckých vln v 19. století po dnešek zásadně změnila. Mnozí newyorští Češi létají dnes do Čech i několikrát za rok nebo tam tráví značnou část roku. S nástupem internetu se pak naše domovina stala téměř tak dostupná, jako běžnému občanovi v ČR. V Brooklynu či na Staten Islandu můžeme pravidelně sledovat televizní programy, číst český tisk a přihlásit se do tisíce blogů, kde můžeme diskutovat bez omezení místního nebo národostního, jen když jsme schopni komunikovat v češtině. Otázkami národní a státní sounáležitosti českých vystěhovalců a jejich potomků se bude zabývat právě náš připravovaný seminář.

Pavel Vančura,
tajemník semináře

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012