České kořeny ve Švédsku Ohlasy na filmovou premiéru

3-4 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Dne 15. února se v Městské knihovně v Praze uskutečnilo premiérové promítání dokumentárního filmu o Češích ve Švédsku. Na přípravě a vzniku filmu měl velký podíl i náš Mezinárodní český klub (prostřednictvím Martiny Fialkové) - a to výběrem osobností, z nichž jsou vlastně všichni čtenáři Českého dialogu, přípravou cesty do Švédska a pak i při samotném natáčení. Přečtěte si, jak vše dopadlo...

Dokument vznikl v malém moravském filmovém studiu pod rukama kameramana Tomáše Kubáka, který je zároveň i vedoucím týmu projektu České kořeny. Tomáš Kubák dokument následně i sestříhal a doplnil vybranou hudbou, která je také důležitou součástí filmu (a byla opět výběrem ze strany MČK). Při natáčení ve Švédsku vedla rozhovory s filmovanými osobnostmi kromě Martiny Fialkové také redaktorka Veronika Hollerová, třetí z našeho malého filmového štábu. Veronika je i zkušená moderátorka regionální televize, a tak jí bylo při zpracování dokumentu svěřeno také namluvení komentářů. Film vznikl jako pilotní snímek ze zamýšleného vícedíleného cyklu České kořeny. Proto na jeho úspěchu závisí do značné míry, zda a za jakých podmínek budou natočeny další díly věnované krajanům v jiných zemích.

A jak to tedy dopadlo?

Zcela zaplněný sál po krátkém představení projektu shlédl 60minutový film o Češích ve Švédsku a odměnil jej dlouhotrvajícím potleskem. Půlroční napětí autorského týmu i těch, kdo se ocitli před kamerou, které umožnili proniknout do svého života, odplulo s viditelně i slyšitelně příznivým ohlasem početného publika.

Po promítnutí se na pódiu autoři krátce zmínili o záměrech, které vedly ke vzniku filmu, o zájmu o projekt u jednotlivých rodin, o těžkém výběru mezi množstvím zajímavých osobností českého původu, usazených ve Švédsku. Pro většinu z nás doma je možná Švédsko, pokud jde o povědomí o českém živlu, zemí neznámou. Žije zde ale mnoho tisíc našinců, kteří jsou ve velké většině velmi úspěšní a také aktivní – jak ve švédské společnosti samé, tak rozvíjejí česko- švédskou spolupráci nebo i bohatou spolkovou činost v krajanských organizacích. Tyto skutečnosti a dobré kontakty Mezinárodního českého klubu prostřednictvím časopisu Český dialog byly mimo jiné hlavním důvodem, proč pilotní díl zamířil právě tam.

Společenský rozměr premiéry dodala pomoc Švédského velvyslanectví v Praze, které pro návštěvníky zajistilo malé občerstvení v předsálí. Tam se po skončení besedy naplno rozproudily debaty o filmu a autoři poskytovali rozhovory pro různá média (Český rozhlas - Rádio Praha a Rádio Leonardo, web České televize ČT 24).

Pro další informace ohledně dokumentu České kořeny ve Švédsku i ohledně vzniku dalších dílů kontaktujte Ing. Martinu Fialkovou, Mezinárodní český klub, tel.. 603 930 074, m.fialkova@centrum.cz.

Z dalších ohlasů na tomto místě vybíráme ještě tyto...

JUDr. Marie Chatardová bývalá velvyslankyně ČR ve Švédsku, nyní ředitelka Diplomatického protokolu MZV ČR

(promluvila na místě)

Děkuji realizátorům tohoto dokumentu za jejich iniciaivu. Domnívám se, že Švédsko coby místo „pilotního“ filmu není náhoda. Naši krajané jsou tam totiž velmi aktivní a úspěšní, osobně bych mezi nimi jen s velkými obtížemi vybrala pouhých osm životních příběhů. Vždy bych měla pocit, že jsem někoho opomenula.

Téměř všude, kam jsem ve Švédsku přijela, žil někdo z krajanů a často přispívali k úspěšným prezentačním akcím organizovaným ambasádou (dokonce i za polárním kruhem) i k celkovému pozitivnímu obrázku naší vlasti. Takže na otázku „Co víte o České republice?“ mi leckde neodpověděli pouze obvyklými „Praha, pivo, lední hokej“, ale přidali i jméno někoho, koho znali ze svého okolí a kdo přišel z ČR.

Přeji i touto cestou našim krajanům ve Švédsku jen vše dobré!

Švédské velvyslanectví v Praze

Milá paní Fialková, i my moc děkujeme za Vaši práci a práci Vašich kolegů, která vedla k tak zajímavému výsledku. Jsem moc ráda, že se večer s premiérou vydařil, my jsme z toho měli velmi dobrý pocit...

Helena Stiessová

Jindra a Eva Šípkovi (filmovaní)

Ahoj, ahoj.

Chceme Vám ještě jednou pogratulovat k úspěchu při premiéře Vašeho filmu. Od známých ze všech stran dostáváme mejly a telefonáty s ocenením Vašeho filmu. Kvalitně, profesionálně, s citem, proste jen ty nejlepší oceňující reakce. Tak ještě jednou moc gratulujeme ze zasněženého Švédska.

Jindra a Eva

Alexandra Kremlová – Severská společnost

Dobrý den,

chtěla bych vám nejdříve poděkovat za krásný večer včera v knihovně a velký zážitek z filmu české kořeny...

Gita + Marcello Arudi – návštěvníci premiéry

...premiéra se nám moc moc líbila, obzvlášť povedeným kouskem byla ta paní historička, jak měnila moravské kroje, naučila švédského manžela a děti mluvit česky a šířila českou kulturu i zaděláváním na knedlíky.

Ale vůbec jste vybrali dobré osobnosti. Ta výtvarnice, jak se potkávala s manželem ve Vídni, také nebyla k zahození. Chci tím říci, že byl ten dokument i dost zábavný, což se asi nepovede často. Takže bychom si tipli, že bude úspěšný...

Zasláno Blankou Karlsson, jednou
z filmovaných – vybráno z reakcí jejích
přátel, kteří navštívili premiéru

Nuže, dojmy pisatelů z mého okruhu přátel jsou tyto:

...Návrat domů v božsky povznesené náladě, byl to opravdu zážitek, příjemný, jímavý, hluboce lidský...

...Film byl velmi hezký, měl srdečný úspěch a Vy s panem manželem jste byli skvěli. Proto si Vás nechali úplně na konec filmu. Bylo mi jen líto, že jste tam nemohli představit své chlapce. Ti mi tam chyběli...

Další události v klubu:

26. dubna - 17.00 Lodí po anglických vodních kanálech s Hanou Wilson

Hana Wilson žije v Británii a zkusila si na vlastní kůži něco podobného, jako legendární tři muži ve člunu. Práce na lodi, plavící se Temži a mnoha vodních kanálech ji Inspirovala k napsání knížky, jejíhož „křtu“ budete přítomni. (A možná přijde i ...kapitán lodi.)

Beseda s promítáním se koná opět
v Městské knihovně v Praze 1, Mariánské
nám., uvádí Martina Fialková

8. dubna se konal třetí, závěrečný koncert našich Smetanovských večerů nad Vltavou Interprety byli Jaroslav Šonský – housle (Švédsko) a Sylvaine Wiart – klavír (Francie)

Koncert se konal ve spolupráci s muzeem, na programu byly skladby B. Smetany (Z domoviny), A. Dvořáka (Sonatina G dur) a C. Francka (Sonáta A dur). Jaroslav Šonský propaguje českou hudbu ve světě již řadu let, a to nejen interpretačně . viz minulá čísla ČD. Na tomto koncertě se představil se svojí novou uměleckou partnerkou Sylvaine Wiart, vynikající klavíriskou, jinak také pedagožkou na konzervatoři ve Versailles. Přednesli na nejvyšší interpretační úrovni program, sestavený ze skladeb, symbolických pro českou i francouzskou hudebí identitu. Velký úspěch tohoto krásného koncertu i obou předchozích nabízí možnost pokračovat ve spolupráci s muzeem i dále.

Již nyní uvažujeme, které další interprety na podzim pozvat. Za skvělou spolupráci a možnost využít pro naše koncerty krásné prostory Muzea B. Smetany je třeba také poděkovat PhDr. Olze Mojžíšové, která tuto pobočku Českého muzea hudby vede, a jejím kolegyním.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012