Kniha, která haní Československo

3-4 2010 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Dostali jsme do redakce obsáhlý dopis čtenáře Aloise Ambrúze z Kanady. Pro omezený počet stran časopisu se nám do tohoto vydání nevešel. Snad příště...

Pan Ambrúz, stejně jako řada krajanů ve světě se pohoršuje nad knihou, kterou napsala Angličanka Mary Heimannová a v níž zkresluje naši historii.

Na schůzi Stálé komise Senátu pro krajany byla z podnětu Konzulativní rady zahájena na toto téma diskuze.

Kniha nese název “Czechoslovakia, the State that Failed”.

Konzultativni rada, jíž předsedá dr. Martin Stránský, požádala, zda by členové komise tlumočili žádosti odborníkům pro případné odborné posouzení.

Za spolek Beseda ze Ženevy vystoupil Jaroslav Havelka, který upozornil, že autorka přednáší dějiny ČR ve Velké Británii a zde vidí velkou nepříjemnost. Rád by, aby nedocházelo k překrucování dějin a k výuce vytvořených nových dějin.

Za KR také vystoupil Alexandr Drbal, který upozornil, že mylné informace o ČR se často objevují na internetu v Ukrajině a v Rusku.

Dr. Brouček upozornil, že taková situace už tady byla, knihy napsané jinými historiky ze zahraničí už se také vyskytly a on jako historik nepůjde do sporů. Dle jeho názoru by to mělo zůstat na úrovni recenze časopisu.

Dr. Krupička řekl, že knihu je možné koupit v knihkupectví Luxor, dále řekl, že k tomuto tematu budou dělat besedu na půdě rozhlasu a pozvou také odborníky. Na kongresu SVU v červnu v Táboře bude mít toto téma na programu jedna sekce a z toho by mohl být závěr, jak dále s tímto nakládat.

Ze senátorů vystoupil místopředseda Grulich a sdělil, že takových knih vyšlo jíž více a někteří odborníci mu při diskuzi sdělili, že je to tak nekvalitní kniha, že je lepší se jí raději nezabývat. Dále řekl, že je to spíše téma pro Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Pan senátor Jermář, který je zároveň předsedou zmíněného výboru, prohlásil, že Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se nad tímto tématem zamyslí a dá po projednání ve výboru informace komisi.

-s-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012