Gratulujeme a máme radost...

3-4 2010 Aktuality česky
obálka čísla

Z ocenění naší spolupracovnice, o níž výstižně napsal Jaroslav Čvančara v návrhu na ocenění:

O Olze jsem se dozvěděl někdy v polovině osmdesátých let. Tedy v době tzv. normalizace. Tehdy byl Jaroslav Foglar – náš nejúspěšnější autor literatury pro mládež na indexu a dr. Olga Bezděková se podílela na organizaci poloilegálních, i ilegálních besed s autorem, spolupracovala na samizdatové brožuře Píseň Úplňku. Několik roků před listopadem 1989 se tak nesmazatelně zasloužila o rehabilitaci J. Foglara.

Olga Bezděková je dcerou válečného pilota plk. Stanislava Rejthara a jeho ženy Vlastenky, roz. Horníčkové (viz kniha Dobří vojáci padli). Je ženou emeritního prof. fyziky na říčanském gymnáziu Mgr. Alexeje Bezděka, vnuka významného zakladatele provorepublikové Československé vegetariánské společnosti MUDr. Ctibora Bezděka. Spolu vychovali dva syny.

Olga Bezděková je ženou skromnou, něžnou, ke všem dobrým milou, duší krásnou, noblesní a srdcem silnou. Pro mnohé z nás doslova zjevením. Alespoň pro mne vždy byla a je, řečeno s nadsázkou – živou Sochou Svobody, ženou s planoucí pochodní světla do dnešní absurdní společnosti prodejných novinářů, naivních, poťouchlých intelektuálů, plných úst falešné humanity, pro něž slovo vlastenec, patriot je slovem znamenajícím bezmála nadávku.

Češi jsou vymírajícím národem, tak trochu vlastní vinou, jsou národem s mentalitou poddaných, často líní poznávat pravdu, inklinující často k levicovým, až komunistickým principům.

Jednou z jejích vlastností je – neschopnost odepřít pomoc bližnímu v nouzi. Nikdy nebyla provokatérkou, vyznačující se porušováním tradičních norem. Olga je českou vlastenkou, českým patriotem – bystře myslícím i hovořícím, ženou důstojnou, nikdy nepoklonkující, neposluhující. Zároveň nesnášející politická příkoří, nesnášející partajní žargóny s jejich patetickou stylizaci. Na rozdíl od milovníků absurdního divadla a tzv. „pravdolásek“, Olgu považuji za jednu z nejpozoruhodnějších postav národa. Národa, v němž občas kvete nepochopení, nevděk a závist.

Stála a stále stojí proti armádě blouznivců, pseudohumanistů a jejich polopravdám a lžím. Naopak vždy stála a pevně stojí bok po boku Vladimíru Hučínovi, bratřím Mašínům.

Olga a Alex - to jsou současní čeští patrioti: Alex po vzoru zvonění v italském Roveretu, se stal propagátorem tradičního zvonění na památku československých legionářů a obětí 1. světové války.

Svými veřejnými vystoupeními, svými články, úvahami, ať již do Českého dialogu, Svobodných novin, Kaleidoskopu, apod., Olga uplatňuje nekonvenční myšlenky, aforistickou úsečnost, i satiru. Ujímá se zapomenutých, zneuznaných. Samozřejmě, neokázale, bez ohledu na následky a osobní rizika.

Jaroslav Čvančara

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012