Udělení Cen Český patriot 2009

3-4 2010 Aktuality česky
obálka čísla

V sobotu 27. 2. 2010 byli v pražské Lucerně na XIX. reprezentačním leteckém plese vyhlášeni nositelé Ceny Český patriot 2009. Cenu uděluje Asociace nositelů legionářských tradic jako poděkování osobnostem, které významně a trvale přispívají k zachování historie České republiky.

Filozofií Ceny Český patriot, kterou asociace založila v roce 2008, je podpořit význam výchovy mládeže a občanů ke zdravému patriotismu, k národní hrdosti. Vychází z faktu, že kdo je hrdý na historii svého národa, dokáže být platným občanem své země i členem mezinárodních společenství. Dokáže svou zemi hájit a prosazovat její zájmy.

Cena Český patriot 2009 bude předána těmto osobnostem:

PhDr. Olga Bezděková

Dcera válečného pilota plk. Stanislava Rejthara a jeho ženy Vlastenky, roz. Horníčkové (viz kniha Dobří vojáci padli). Olga Bezděková je podle názoru badatele Jaroslava Čvančary českou vlastenkou, českým patriotem – bystře myslícím i hovořícím, ženou důstojnou, nikdy nepoklonkující, neposluhující. Svými veřejnými vystoupeními, články, úvahami, ať již do Českého dialogu, Svobodných novin, Kaleidoskopu, apod. uplatňuje nekonvenční myšlenky, aforistickou úsečnost, i satiru. Ujímá se zapomenutých, zneuznaných, a to vše samozřejmě, neokázale, bez ohledu na následky a osobní rizika.

Vladislav Severin

Zabývá se historií našeho odboje za 2. světové války, zvláště letectva, parašutistů i pozemního vojska. Je spolupracovníkem Muzea obozów jenieckich v Žagán (Saganu), pro který spolu se svým kolegou vytvořil stálou expozici a zpracoval údaje o všech 42 čs. letcích, kteří táborem Stalag Luft 3 prošli. Publikuje na téma 2. odboje, spolupracuje s medii, je autorem a spoluautorem zajímavých výstav.

Ivan Vápenka

Je sběratelem, oldskautem, členem Svojsíkova oddílu. Jeho největší akcí bylo založení a instalování stálé skautské expozice Z historie českého skautingu na zámku v Nižboru u Berouna. Jeho celoživotní sběratelské krédo bylo: Nejen mít, ale i vědět a předávat vše i ostatním. To po celý život dělal ve formě odborných příspěvků, sestavování katalogů, pořádání výstav a přednášek věnovaných historii ČR ve 20. století.

Ivan Vápenka je rodilým Pražákem, Prahu bezmezně miluje a snaží se ji na veřejnosti co nejvíce propagovat. Cenu veřejnosti získal JUDr. Jan Kux

Historik, právník , publicista a spisovatel se aktivně zabývá historií více než 35 let. Téma internační tábor Svatobořice ho provází celý život a má hlavní zásluhu na zvyšování jeho významu ve válečných dějinách. Od roku 1981 často válečnou tématiku přednáší na různých úrovních – od škol až po vědecké kruhy. Za tato desetiletí odpřednášel stovky hodin bez nároku na honorář. Jeho trvalá badatelská a publicistická práce, vztah k dějinám válek vůbec, který prokládá v textech či přednáškách svým jednoznačným postojem a vlastenectvím, svědčí o tom, že je již dávno patriotem nejen na Slovácku, odkud pochází, ale i vlastencem Čechem na svém místě.

(Z tiskové zprávy)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012