Kampa - střed světa

3-4 2010 Aktuality česky
obálka čísla

Venuše ve své lastuře z břehu se pousmívá Plyň ještě bez nás ponuře, ty řeko mlčenlivá. - J. Seifert

Rozhlédneme-li se po své rodné zemi o čase jarním, nechápu, proč někteří volají po změně naší hymny, které vytýkají jakousi slabost, malou útočnost či co? Za sebe musím říci, že by mě alarmující text a rytmus pochodu, který má vedle francouzské hymny i leckterá další, vůbec netěšil. A podobně mě netěší ani atmosféra, která vládne naší politické scéně, a proto vás, milí čtenáři, seznámím s děním, které je blízké nejen mému srdci, ale i duši, a tím je konání obyvatel Kampy a Malostraňáků a jejich příznivců ze všech částí nejen Prahy, které se snaží o zachování tohoto pozoruhodného kouta našeho hlavního města. Ostatně jste něco málo o jeho historii četli v čísle 7-8, ročník 2009. Obyvatelé Kampy a okolí se sešli díky Komunitnímu centru Kampa už vloni a letos znovu. Všichni organizátoři, slovem i obrazem přispívající účastníci Konference loňské i letošní v Michnově paláci, pracují dobrovolně a zdarma pro dobrou věc. A tou je, řečeno jednoduše, zabránit jakémukoli necitlivému, bezohlednému zásahu do této ojedinělé nesmírně půvabné, romantické a starodávné lokality jakýmkoli nepromyšleným a hlavně necitelným zásahem, který by navěky porušil její kouzlo. Mohlo by se stát, jako ostatně už se stalo na mnohých místech Prahy, že by zůstalo zachováno jen v dílech malířů, básníků, fotografů a filmařů. Pořadatelé setkání zvolili pro ně nadčasový název Kampa - střed světa. Nebojte, neodehrává se to v duchu „pupku světa“, neboť kromě konference, na níž je několik kratičkých obsahově různých příspěvků, někdy trochu hudby a diskuse, v níž má každý právo vyslovit svůj názor, pořadatelé připravují společenské večery, vycházky, hry se skauty a mládeží, průvody maškarní, vynášení Smrtky, hudební, divadelní vystoupení, výstavy, plavby po Čertovce, Vltavě, a to po celý rok. Atmosféra všech akcí je úžasná, přátelská, milá, plná laskavosti. Těch, kteří se starají o všechny akce, je dlouhá řada počínaje Sokolem přes muzea, baráčníky, maltézské rytíře, radní Prahy 1 v čele s panem starostou, Městskou policii atd. Díky patří dobrému duchu akcí p. MUDr. Jiřímu Kučerovi, ale stejnou měrou všem pořádajícím, hostům a občanům hlavního města, kteří se akcí účastní. Jsem na ně pyšná a děkuji za péči o dědictví našich předků.

Jana Volfová
historička

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012