Beseda Svatopluk Čech v Curychu oslaví své 100leté jubileum

1-2 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Ve znamení vzájemné soudržnosti se příslušníci našeho národa, zvláště za dob ohrožení národní svrchovanosti, resp. státnosti, hojně sdružovali (dle identity jednotlivců) v různých skupinách, spolcích či klubech jak na území domácím, tak obzvláště i v zahraniční emigraci. Tak vznikala v posledních dvou stech letech (pravděpodobně ale i dříve) spousta spolků obzvláště na americkém kontinentě, samozřejmě hlavně v USA, resp. též v Kanadě, ale i v Evropě, zejména v neutrálním Švýcarsku. Některé spolky vydávaly i svoje noviny či časopisy. Za ta staletí se jich napočítalo několik stovek. Většina z nich ale již někdy v minulosti zastavila svoji činnost.

Jen menší procento vytrvalých existuje a funguje dodnes. Jedním z takových vitálních spolků je BESEDA SVATOPLUK ČECH ZÜRICH - BSČZ, která se letos dožívá 100 let svého trvání. Významné to jubileum, volající po oslavě.

Spolek BSČZ, založený v roce 1910, je jeden z prvních českých spolků ve Švýcarsku, nejstarší v jeho německé části. Jak z letopočtu vyplývá, byl spolek založen ještě za císaře pána, před vznikem Československa, v Curychu usedlými českými řemeslníky. O úrovni tehdejšího českého řemeslnictva svědčí skutečnost pojmenování spolku po právě tč. před dvěma lety zesnulém básníku Svatopluku Čechovi, čímž bylo spolku předurčeno intelektuální zaměření. Jako jeden z mála českých spolků ve Švýcarsku, má BSČZ náplň čistě literární, historickou, filozofickou - a vůbec kulturní. Ostatní české spolky, i když masovější, jsou většinou tělovýchovně-společenské, např. Sokol se svými několika oddíly po celém Švýcarsku. Všechny spolky, zvláště pak i ten nejstarší SLOVAN ŽENEVA a též i DOMOV BASEL, svou existencí a funkcí poskytují krajanům, přinejmenším morálně, určité zázemí a pomoc v případných nejistotách.

Jak jsme již publikovali na třech stránkách 20 až 22 našeho loňského časopisu dvojčísla 11-12/2009 pod nadpisem „40 let exilu“, opírá se např. spolek BESEDA SVATOPLUK ČECH v Curychu o svou bohatou historii a může se zvědavému zájemci pochlubit pozoruhodnou dokumentací.

Hlavní oslava stoletého jubilanta se koná v sobotu, 6. března 2010 v 16 hodin v sále LAVATERHAUS, St-Peter-Hofstatt, 8001 Zürich. Návštěvníci zhlédnou putovní výstavku historických exponátů a fotografií, vyposlechnou zajímavé referáty předních činovníků spolku, vychutnají hudební vložku našich krajanských virtuosů, pochutnají si na vybraných delikatesách a pobaví se ve volné diskusi.

Oslava se netýká pouze členů spolku a pozvané prominence. Předseda spolku dipl.ing. Jiří Kraus, místopředseda Dr. Jaroslav Olšanský a lic.iur. Libor Šimeček jako jednatel srdečně zvou do svých řad všechny zájemce jak ze Švýcarska, tak i z jiných zemí. Bližší informace získáte nejlépe telefonicky na číslech 0041´52´242 34 79 nebo 0041´71´966 44 16. Těšíme se na Vaši účast.

-Cu-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012