Klub přátel Tengenenge

1-2 2010 Aktuality česky
obálka čísla

Jak jsme psali již v minulých číslech, dr. Marie Imbrová, bývala diplomatka, odešla ze státní služby a začala na vlastní pěst pomáhat dětem v zimbabwské vesnici Tengenenge. Ta je mimořádná tím, že tam všichni obyvatelé dělají sochy z kamene z blízkého lomu a to od malých dětí po starce a stařeny – kteří ovšem vypadají i při svém věku velice svěže... Díky podpoře přátel a některých institucí, Mezinárodní český klub nevyjímaje, dospěla dr. Imbrová s blízkymi přáteli k rozhodnutí iniciovat založení Klubu přátel Tengenenge. První schůzka Klubu přátel Tengenenge se konala 6. ledna 2010 v příjemně vytopeném salonku pražské restaurace Vysmátý Zajíc. Během večera, který byl vyhrazen diskusi o možnostech konkrétní pomoci, bylo mimo jiné vybráno více než 40, převážně českých „hraček do dlaně“, které převzala dr. Imbrová do svého zavazadla, aby je v únoru dopravila přímo dětem ve vesnici. Jejím hlavním cílem je však zahájit kroky k vystavení rodných listů dětí a k jejich registraci ke školní docházce. Více o aktivitách Klubu přátel Tengenenge a informace o možnostech členství najdete na www.tengenenge.cz.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012