Hnutí za bezstranickou občanskou společnost (prozatímní název)

11-12 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Ve světě i u nás ubývá zájem o členství v odborových organizacích, politických stranách, podstatně se snižuje všeobecná volební účast. Voliči rezignují na fakt, že politici nehájí zájem národa, státu či jeho obyvatel, ale povětšině sledují zájem svůj, nanejvýše zájem své politické strany. Sílí přesvědčení, že úřednická vláda, jak jsme ji zažili za bankéře Tošovského, či teď za statistika Fischera, je lepší, než kterákoliv vláda politická.

Jelikož 85% výdajů z rozpočtu je mandatorních, strany bojují o právo na přerozdělování 15% rozpočtu. Náklady na tento boj (na volby, stranické příspěvky apod.) jsou neúměrně vysoké a celková částka k dispozici se zbytečně snižuje.

Pokud uvažujeme, že vedení státu je podobné jako vedení velké firmy, potřebujeme do vrcholové pozice schopného, vzdělaného manažera, nikoliv politika s úzkým zájmem osobním či stranickým. Naše politické strany nemají osobnosti, za které by se občané mohli s důvěrou postavit, zatímco Hnutí jich může nabídnout několik.

Navrhuji podporovat zrušení Parlamentu a nahradit ho radou hejtmanů, která by se pravidelně scházela, a zachovat Senát a úřad presidenta.

Zdeněk Reimann

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012