Věra Gissingová - Perličky dětství

11-12 2009 Knihy česky
obálka čísla

Věra Gissingová se narodila v roce 1929 v Čelákovicích u Prahy rodičům židovského původu Irmě a Karlovi Diamantovým. V červenci 1939 odjela společně se sestrou Evou jedním ze záchranných transportů, organizovaných britským makléřem Nicholasem Wintonem, do Velké Británie, kde v bezpečí prožila 2. světovou válku. Její rodiče zahynuli v nacistických koncentračních táborech. Přesto se Věra – tehdy ještě Diamantová – vrátila do osvobozeného Československa, kde ji ale čekalo další zklamání, které vyústilo až v dobrovolnou emigraci. O tom všem pojednává autobiografická knika Perličky dětství, složená nejen z osobních vzpomínek na léta těsně předválečná, válečná, ale také z deníkových záznamů a dopisů, které si Věra psala především s rodiči a posléze také se sestrou. Je to hluboká osobní výpověď o nelidskosti na tomto světě, krutých důsledcích fašismu, amoralitě a nespravedlnosti na jedné straně, ale současně také o síle člověka postavit se navzdory osudu, slušnosti, a především o naději, která nám umožňuje přežít i takové mezní situace, které se na první pohled jeví jako zcela bezvýchodné.

Před sedmdesáti lety do Československa přicestoval muž, který dokázal zorganizovat evakuaci 669 ohrožených židovských dětí do náhradních rodin ve Velké Británii. Tím je zachránil před jistou smrtí v nacistických vyhlazovacích táborech. Poslední, největší transport měl odjet 1. září. Toho dne však Hitler obsadil Polsko, hranice byly uzavřeny a vlak již nevyjel. 250 dětí se shromáždilo na nástupišti a čekalo marně. 2. světová válka začala. Všechny tyto děti později odvezli nacisté do koncentračních táborů. Na uctění památky všech nevinných dětí, které se záchranného transportu nedočkaly, ale i jako výraz díků za Wintonův hrdinský čin vypravila společnost Winton Train o.p.s. ve spolupráci s Českými drahami speciální historický vlak, který projel trasu z Prahy do Londýna shodně s tehdejší cestou záchranných transportů. 1. září 2009 v 9 hodin a jednu minutu vyjel vlak od 1. nástupiště na pražském Hlavním nádraží. Uvnitř dobových vagonů, tažených parní lokomotivou, jely některé z dětí, zachráněných v rámci Wintonových transportů, v doprovodu rodinných příslušníků, jakož i významné osobnosti politického a společenského života současné Evropy. Jízdy se rovněž zúčastnila dcera Nicholase Wintona paní Barbara Winton s rodinou. Jízdy byly také přítomni strudenti sředních a vysokých škol – autoři vítězných prací soutěže nazvané „Inspirace dobrem“, spojené s tímto projektem. Slavnostnímu příjezdu do Londýna dne 4. září 2009 na Liverpool Street Station byl, jak všichni doufali, osobně přítomen především pan Nicholas Winton, který letos oslavil 100. narozeniny.

-ed-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012