Rytíři země české

3 2002 Dějiny česky
obálka čísla


Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle ČD na straně 30, vyšla zajímavá kniha z českých dějin, jejíž autorkou je spisovatelka Dagmar Štětinová, z matčiny strany potomek starého rytířského rodu Neuberků, která této knize věnovala 30 let práce. Výsledkem je genealogicko-historicko-beletrizovaná kniha, která obsahuje dějinná fakta s příměsí vlastních zamyšlení nad činy, touhami a sny, tragédiemi i radostmi v životech několika generací tohoto rodu.
Neuberkové sehráli významnou roli v době obrození, např. při založení a v prvních letech Národního muzea.
Kniha je mimořádným počinem vydavatele. Obsahuje množství fortografií a dokumentárních listin z rodinného archivu.
Vzhledem k tomu, že autorka je přispěvatelkou do Českého dialogu a do Českého kalendáře, je možno knihu objednat, kromě běžných knihkupectví i v naší redakci. Cena je 350 Kč + event. poštovné.


Dagmar Štětinová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012