140 let sokola

3 2002 Aktuality česky
obálka čísla


Vážení čtenáři, náš časopis věnuje po celou dobu své existence na svých stránkách významné místo sokolskému hnutí, díky němuž se scházejí, cvičí či se společensky vyžívají statisíce našinců a jejich přátel v nejrůznějších koutech naší planety. V letošním roce jsme připravili seriál článků pro každý měsíc, který je doplňován čerstvými aktualitami. V minulém čísle jste si mohli přečíst o výročí 140 let od založení této organizace, v čísle 1 zase o Vladislavovi Slavíkovi, starostovi Světového svazu sokolstva, který nás, bohužel, na podzim navždy opustil. Pro další čísla máme připraveny články o Sokolu v Kanadě, v Austrálii, ve Švýcarsku, o Františku Palackém, o Miroslavu Tyršovi, aj. V tomto čísle přinášíme dva články se sokolskou tematikou: Tragické chvíle ČOS, a zde
Rozhovor s dr. Jurčičkovou, místostarostkou České obce sokolské
Prosím, připomeňte našim čtenářům nejdůležitěšjší a zajímavé akce, které doprovázejí oslavy 140 let od založení Sokola. - Oslavy byly zahájeny v únoru, protože 16. února 1862 byl založen Sokol pražský. V předvečer 15. února jsme měli vzpomínkový pořad na zakladatele Sokola - Tyrše, Fugnera, Čajnera, ve Strašnicích jsme u pietního sokolského hrobu pro sokoly položili květiny. Připravujeme k výročí několik významných akcí. Je to např. slavnostní akademie 23. března, která bude v Sokole pražském v Žitné ulici. Budou pozvány i jednoty, které byly tehdy před 140 lety založeny a proběhne tam slavnostní dekorování, přijdou se svými prapory a program bude, tak jak to bývá, trochu klasiky, trochu moderny,
Další velkou akcí je návštěva gymanstické skupiny z Dánska, s kterou spolupracujeme již pět let. Předvedou atraktivní gymnastickou show. To bude 23. 5. také v Sokole pražském. 29. 5. - 2. 6. bude v Tyršově domě Mezinárodní konference ISCA, které se zúčastní zástupci členských zemí a organizací, zabývajících se především sportem pro všechny.
V červnu 21.- 23. proběhne mistrovství světa ve skupinové gymnastice. První bylo ve Finsku, druhé v Estonsku a třetí je u nás v Praze. Jsme hlavními organizátory...
Je to estetická skupinová gymnastika, šest až deset děvčat vytvoří skupinu, cvičí krásné pohybové skladby, víceméně z moderní gymnastiky, ale tanečně pojaté.
Naše děvčata se už několik let úspěšně zúčastňovala soutěží ve Finsku. V současné době máme přihlášeno 10 zemí z Evropy, ale i z Kanady. Budeme je hostit a organizovat mistrovství.
Sokol se rozšířil do celého světa. Jak spolupracujete se zahraničními organizacemi? - Sokol, když byl u nás zakázán, tak byl jenom v zahraničí. Takže dnes, kdy už máme možnost také existovat, spolupracujeme se zahraničím. Existuje Světový svaz sokolstva,... to je sokol v Americe, v Kanadě, v Austrálii, ve Švýcarsku, ve Švédsku, prostě různě... Dáváme jim veškeré informce, jezdíme na jejich slety a akce s celými výpravami, oni jezdí k nám, schází se zde náčelnictvo, kde se řeší společné problémy a záležitostiů. U nás, ať to bylo jak to bylo, celkově tělovýchova šla dál, naši náčelníci předávají zkušenosti zahraničnímu sokolu, který je jakoby osamocen v té které zemi .
Například získat dnes mladé lidi je problém. Už neumluví česky, je jiná doba, apod.
Jak vy sama jste se dostala k sokolu? - Jsem učitelka tělesné výchovy a dvacet let jsem dvičila. Vždycky jsem to dělala ráda a i když jsem nebyla v organizaci, cvičila jsem např. s ženami jakoby na soukromé bázi a když se připravoval slet v roce 1994, tak moje maminka, která je sokolka a díky ní i celá rodina, mne pobízela, abych nabídla své služby. Tak jsem to učinila a nacvičovalůa jsem na slet a postupně jsem se dostala do vysoké sokolské funkce. Je to zřejmě kvůli mým dlouholetým zkušenostem.
Prvně jsem přišla do sokola Záběhlice, kde cvičím dodnes, a začala jsem s ženami nacvičovat skladbu na slet v roce 1994 a tam už jsem zůstala.
Když vznikl sokol před 140 lety, sokolská myšlenka byla plna vlastenectví. Co z toho dnes zůstalo? - Lidé to dnes vnímají jinak, především mladí lidé. A protože se potkávám s mladými cvičiteli, a máme také zkušenost např. s tou skupinou z Dánka, kteří říkají: my máme svou organizaci a jsou zjevně nadšeni, že ji mají, říkám na svých přednáškách: My také máme svou organizaci, buďte si toho vědomi. Učíme mladé lidi, že ta organizace je jejich, jsme na jedné lodi a hledejte cestu, jak být na to hrdi. Já myslím, že to stačí. Že nemá cenu jim přednášet nějaké politické názory, od toho sokol není. Jde o náplň a užitečně strávený čas, ať už je to skupina aerobiku, rokenrolu či klasického cvičení.
Sokolské hnutí se pevně zakořenilo do této země, ač se minulý režim snažil je zničit. Ale to se nepodařilo. Sokol obnovil svou činnost. A to je důležité. Děkuji za rozhovor.


Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012