20. výročí pádu železné opony

11-12 2009 Kultura česky
obálka čísla

Jedním z vrcholů podzimních oslav kulatého výročí Sametové revoluce v Chicagu bylo zahájení výstavy k 20. výročí pádu železné opony.

Symbolickým cinkáním klíčů a kravských zvonců a připomínkou Lennonova varování „Všichni jsme zapomněli, co jsme kdysi chtěli..“ byla dne 27.10.2009 v prostorách Generálního konzulátu ČR v Chicagu slavnostně zahájena výstava „20. výročí pádu železné opony,“ kterou generální konzulát chicagské veřejnosti připomíná 20. výročí Sametové revoluce a každoroční státní svátek ČR. Akce se zúčastnilo cca 150 - 200 hostů z řad krajanské komunity, místního diplomatického sboru v čele s doyenkou Patricí Maza-Pittsford a další VIP. Pozdravná poselství zaslali další veřejní činitelé jako senátor Richard Durbin (D), vedení Cook County a chicagský starosta Richard M.Daley, který při této příležitosti vyhlásil 17. listopad „dnem uctění památky Sametové revoluce a jejích hodnot“ v Chicagu („Velvet Redux Day in Chicago“ – Proklamace z 27.10.09).

Výstava byla připravena Vojenským historickým ústavem a připomíná nejen pád železné opony, ale i vesměs tragické pokusy Čechů a Slováků o její překročení na cestě za svobodou. Na vernisáži byly také promítnuty krátký snímek Petra Síse ke knize „Zeď“ a sestřih dobového televizního zpravodajství České televize pod názvem „Něžná revoluce.“ Generální konzul Marek Skolil ve svém projevu zdůraznil, že události roku 1989 byly zásadním geopolitickým předělem posledního půlstoletí, s jednoznačně pozitivním přínosem nejen pro sjednocenou Evropu, ale i pro USA. Oslavované výročí i výstava se u přítomných hostů setkaly se zjevným zájmem, mnozí návštěvníci, nejen z řad krajanů, vyjádřili přání seznámit se s obsahem výstavy i v tištěné podobě. Výstava bude v prostorách generálního konzulátu otevřena pro veřejnost do 23. 12. 2009.

Oslavy 20. výročí Sametové revoluce v Chicagu byly zahájeny dne 15.10. na chicagské Northwestern University diskusním večerem k současnému kulturnímu vývoji ve střední a východní Evropě za účasti české autorky Petry Hůlové a dalších autorů ze střední a východní Evropy (Ferenc Barnas /Maďarsko/, Drago Jančar /Slovinsko/).

Program dvouměsíčních oslav VELVET REDUX zahrnuje vedle výstavy také několik kulatých stolů a besed na místních univerzitách (Northwestern, University of Chicago, DePaul University), výroční Gala večer v režii American Friends of the Czech Republic za účasti chicagského starosty a chicagskou premiéru filmu „Občan Havel“ režisérů Pavla Kouteckého a Miroslava Janka. Generální konzulát ČR v Chicagu oslavy připravil a koordinuje ve spolupráci s výše uvedenými univerzitami, s nevládní organizací American Friends of the Czech Republic, Pražským výborem partnerského programu Chicago Sister Cities a filmovým klubem Gene Siskel Film Center.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012