Stížnost k Ústavnímu soudu ČR

3 2002 Ohlasy a názory česky
obálka čísla


Vzhledem k tomu, že v českých volbách, vyhlášených prezidentem ČR na rok 2002, budou porušena ústavou zaručená práva a svobody rodilých českých občanů v USA a v Kanadě (nezpůsobilost účastnit se voleb v ČR v důsledku násilného zadržování českého občanství), žádáme tímto ÚS ČR o
ZRUŠENÍ TĚCHTO VOLEB
až do dne, kdy se vyhlášených českých voleb budou moci - jak zaručuje Ústava ČR - zúčastnit všichni, nejen arbitrážně "někteří" čeští občané doma a v zahraničí.
Jiřina Benadová-Fuchsová
MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ČECHŮ
PORADNÍ SBOR PRO ČESKOU VLÁDU V ZAHRANIČÍ
ALL THINGS CZECHS
PAMÁTNÍK ZAHRANIČNÍCH (1939-1989) ČECHŮ
P. O. Box 66453
Los Angeles, Ca 90066, USA
fax 310 387-8191


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012