Potřebujeme v 21. století monopol moci politických stran

11-12 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Tuto otázku si 3. 12. 2009 položili představitelé Časopisu Český dialog, politické strany Demokracie, časopisu Direct Democratic Euro-Vision, občanského sdružení SPOLEČNOST 21, pan Zdeněk Reimann a další účastníci schůzky. Po plodné diskuzi se většina zúčastněných shodla, že monopol moci politických stran je pro dnešní společnost spíše přítěží než přínosem. Proto se rozhodli uspořádat na toto téma konferenci s cílem podrobnějí analyzovat současný stav a hledat možná východiska. Termín se předpokládá na konci února 2010. Zájemce o uvedenou problematiku na tuto konferenci srdečně zveme. Další informace upřesníme v příštím čísle časopisu a na jeho webových stránkách.

Z+Z Valečkovi, SPOLEČNOST 21

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012