Otevřený dopis poslancům a senátorům

9-10 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

V prosinci r. 1992 schválili poslanci ČNR Ústavu ČR. Tato ústava zdánlivě vstoupila v platnost 1. ledna 1993. Jelikož však nebyla předložena občanům ke schválení v referendu, je de facto neplatná a nelegitimní, stejně jako systém, který vytváří. V mezinárodních diskusích se začíná zdůrazňovat samozřejmý princip, že parlamenty nejsou kompetentní pro schvalování ústavy, poněvadž politické strany, které parlamenty vytvářejí, jsou voleny pro prosazování skupinových zájmů určitých kategorií občanů, a to jen pro příští volební období. V demokratickém státu musí být pro formulaci ústavy použita jedna ze dvou legitimních metod:

  1. svolat Ústavodárné shromáždění jen pro tento účel, složené z delegátů zvolených ve volebních obvodech bez návaznosti na politické strany, nebo
  2. pověřit tímto úkolem sérii občanských porot podle osvědčeného německého modelu „Planungszelle“ (český překlad knihy autora modelu, Prof. Dienela, vyšel vloni pod názvem „Plánovací buňka“) nebo podle modelu používaného v anglosaských zemích (v USA organizuje občanské poroty Jeffersonovo středisko pro demokratické procesy).Nedávno byl navržen zjednodušený model:
  3. vytvořit kartotéku politicky zainteresovaných občanů, ochotných k bezplatné účasti v občanských porotách, na základě vylosování. Za zmínku stojí, že britský ministerský předseda Gordon Brown navrhl použít občanské poroty pro doplnění britské ústavy. K občanským porotám se postavil kladně i jeho předchůdce Tony Blair. Ať vytvoří návrh Ústavy Ústavodárné shromáždění nebo občanské poroty, návrh musí být schválen většinou občanů v referendu. Bez takového schválení nemůže být Ústava ve skutečné demokracii platná.

V mezinárodních diskusích se rovněž stále více zdůrazňuje tento aspekt: politici jsou zaměstnanci občanů. V zaměstnaneckém poměru určuje platy zaměstnanců zaměstnavatel. Je nepřípustné a groteskní, aby si zaměstnanci-politici sami určovali své platy, z daní konfiskovaných občanům-zaměstnavatelům, bez jejich svolení.

I tyto platy mohou určovat občanské poroty.

Jsem přesvědčen, že zvolení zástupci v zastupitelských sborech si tohle uvědomují a cítí se bezradní, v nynější, natrvalo neudržitelné situaci, a že jejich většina by uvítala získání legitimity na základě jasně vyjádřeného mandátu (který chybí) ze strany většiny občanů. Shora uvedené postupy by jim mohly tuto legitimitu dát. Není tajemstvím, že mezi politickými elitami a řadovými občany narůstá skryté napětí. To se prozatím projevuje v občanstvu pouze politickou apatií a cynismem. Avšak nebude- li zjednána náprava, nelze předvídat, k čemu může rostoucí napětí vést. Navržené získání legitimity by bylo prospěšné nejen občanům, nýbrž i Vám.

S úctou (a cynismem)
Jiří Polák - srpen 2009
jiri.polak@swipnet.se

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012