Návštěva Švédska

9-10 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Po několikaletém domlouvání jsem spolu se svou přítelkyní malířkou Lidkou Lojdovou přijala pozvání švédsko-československé společnosti do hlavního města této severské země. V žádném severském státě jsem nikdy nebyla, byla jsem velmi zvědavá. Dlužno říci, že návštěva byla krásná, nejenom díky nádherné přírodě a Stockholmu, o němž se někdy říká, že je Benátkami severu, ale především díky našim krajanům, kteří tam léta žijí. Nejen pečlivě, ale velmi přátelsky se o nás postaraly rodiny Jiřího a Lídy Koutných a Rosetty Bengston, kulturní manažerky.

Ukázaly nám nejen přírodu a její krásy, ale i hlavní město s jeho poklady. Největší atrakcí kromě královského hradu je Národní galerie a pak muzeum válečné lodi Vasa, která se potopila v okamžiku, kdy byla v roce 1628 spuštěna na vodu. Byla vyzdvižena až ve dvacátém století. Přednáška z historie, o kterou jsem byla požádána, se týkala třicetileté války a obrany, kterou na svou obhajobu napsal Jan Ámos Komenský před svou smrtí. Potěšil mne plný přednáškový sál a doufám, že jsem ani já nezklamala poslouchače.

-jv-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012