Učitel národů

3 2002 Dějiny česky
obálka čísla


Jan Amo Komenský zaujímá mezi výzbnamnými osobnostmi světové knižní kultury přední místo. Jeho osobnost a dílo však stejně tak patří do dějin filosofie, náboženství, pedagogiky a literatury. Patří naší české národní kultuře, stejně jako kultuře evropské a světové. Mnohé jeho myšlenky znějí v naší době sjednocování Evropy a úsilí o lidsky spravedlivou a přírodně šetrnou globalizaci planety Země neobyčejně aktuálně.
Komenského život, který započal v roce 1592, byl velmi pohnutý. Když mu bylo 28. let, došlo k osudové bitvě na Bílé hoře. Evropu a naší zemi po třicet let pustošila válka. Komenský pocházel z českobratrské rodiny. Studoval na latinské škole v Přerově. Universitní studia ukončil v německém Heidelberku. Pak už ho osud hnal z místa na místo. Děti a žena mu zemřely na mor, on jako český bratr byl pronásledován. Sedm let se ukrýval, až nakonec odešel do exilu. Pobýval v Polsku, v Londýně, ve Švédsku, v Uhrách. Další životní rána ho postihla, když mu při požáru v Lešně shořely knihy a rukopisy. Konec života strávil v Amsterdamu, kde v roce 1670 zemřel. Pohřben je v nedalekom Naardenu, kam se dodnes jezdí poklonit jeho památce lidé z celého světa.


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012