Marie Klečacká-Beyly Vzpomínky malostranské

9-10 2009 Knihy česky
obálka čísla

Memoáry francouzské lékařky českého původu Marie Klečacké- Beyly patří do bohaté tradice vzpomínek lékařů, jejíž linii lze sledovat od Thomayera a Vondráčka až třeba k Bedřichu Placákovi. Dalším momentem vymezujícím autorčiny životní příběhy je jedna z velkých tragédií moderní doby: emigrace, nemožnost žít ve vlastní zemi. V neposlední řadě jsou ovšem tyto vzpomínky, v titulu předznamenané nerudovskou iluzí, vymezeny autorčinými setkáními i střety s řadou významných osobností: kromě řady předních reprezentantů české medicíny se zde setkáváme např. s osobností Jana Wericha, překladatelkou Zdenou Wattersonovou, filosofy Karlem Kosíkem a Milanem Machovcem. Ústřední postavou se stává básník a filosof Zbyněk Fišer neboli Egon Bondy, legenda českého undergroundu. Autorka byla jeho důvěrnicí a rodinnou lékařkou po mnoho let. O životě a díle Fišera- Bondyho je zde podáváno velmi osobité svědectví, které je však vzdáleno jak obdivné idealizace, tak jednostranného odsudku, a navíc je podloženo citacemi z Bondyho dopisů. Rovněž svět českého disentu, Charty 77 i podzemní kultury je nahlížen prizmatem setkávání s Bondym: zajímavé je např. autorčino svědectví o vztahu Fišera- Bondyho k Václavu Havlovi. Pozoruhodné jsou však též autorčiny silně kritické glosy ke společenskému a politickému dění jak v Československu, resp. České republice po roce 1989, tak ve Francii let osmdesátých a devadesátých, a rovněž reflexe z častých autorčiných cest po Evropě, zejména z návštěv postsovětského Ruska.

Knihu vydalo Nakladatelství
Akropolis, 271 stran
s ilustracemi a portréty
HaK

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012