Deník Leošky Kutheilové

9-10 2009 Knihy česky
obálka čísla

Biograficky laděné vyprávění Blanky Kubešové si svou opravdovostí a humorem poměrně snadno získalo srdce čtenářů, a to už v době předlistopadové totality. Už tehdy se práce ujalo nakladatelství Josefa Škvoreckého a po něm i RFE, vysílání rádia Svobodná Evropa, kde Deník s úspěchem načetla Jaroslava Tvrzníková. Posluchači doma tehdy tuto četbu na pokračování zařadili v anketě mezi deset nejposlouchanějších knížek roku. Poté následovalo vysílání v krajanském rozhlase v Sydney ve velmi milém podání Jany Reichové, která mádlouholetou zásluhu o vysílání v české řeči a udržování národního a kulturního povědomí v Australii vůbec.

Po Sametu se Deník v 92. roce objevil i v Čechách na dvou audiokazetách firmy AudioStory v podání Hany Maciuchové. Můžeme zkrátka říct, že měl na interprety až výjimečné štěstí! Hned potom vyšel znovu i knižně.

Vzhledem k tomu, že Deník Leošky Kutheilové vychází po letech znovu, nerad bych prozradil příliš. Snad jen to, že Leoška, hrdinka téměř biografického vyprávění, se statečně vyrovnává s následky své nemoci, s tím, jak se odlišuje od ostatních. Román v deníkové formě zachycuje neobyčejně citlivě život v období totality tak, jak se odrážel v dětské duši žákyně obecné školy, která se ještě nenaučila lhát. Autorka tu otvírá kapitolu zážitků generace poznávající svět a lidi kolem sebe zdeformované tlakem brutálního režimu. Byla to doba, kdy dětem hrozila ztráta orientace v prolhaném světě dospělých. Vyprávění je velice plastické, drobné příhody z domova a ze školy, rozšířené o odstup a nadhled uplynulých let, působí žertovně a naivně, jak jinak, vždyť jsou to zážitky desetileté školačky, podtext a atmosféra však už tak humorné nejsou a dostávají nový, často tragikomický nádech. Deník prostě dokáže vyloudit úsměv právě tak jako mráz po zádech.

Deník Leošky Kutheilové je nejen jednou z nejvydávanějších autorčiných prací, ale i námětem, který BK. zpracovala hned na několik různých způsobů. Proč tomu tak je, jsem se zeptal přímo a tady je odpověď:

„Mám pocit, že Deník Leošky Kutheilové má stále co říct, že má nadčasovou hodnotu.

Proto jsem se rozhodla zpracovat ho nejen knižně, ale i jako četbu na pokračování a v neposledním i jako divadelní hru.

Je to vlastně jednoduché. Jednou se probudíte s námětem za krkem. Je tady, máte ho v hrnku s čajem a v polévkovém talíři, plete se vám do hovoru s přáteli… Jste ve stavu vytržení, ten námět se prostě nedá pominout. Pak je to dobré.“

Co ale bylo tím hlavním „spouštědlem“ k napsání práce?

„K tomu mě přiměly autentické deníkové záznamy. Když jsem je poprvé dostala do ruky, oslnily mě svou pravdivostí, humorem i smutkem. Po jejich přečtení jsem pochopila, jaký dopad má život a doba na dětskou duši, jak ji spoluvytváří, zdokonaluje či naopak deformuje. Nad často úsměvnými výroky hlavní hrdinky si uvědomíme, že svět není v pořádku. Do rádoby uvolněné dětské atmosféry prosakuje napětí ze světa dospělých, doráží hesla a ulice a frázovitá výuka ve školách. Jestliže jedním z úkolů literatury je pravdivost, pak tohle splňuje právě Deník.“

Václav Židek

Pro svou žádanost vychází Deník Leošky Kutheilové nyní znovu na dvou CD, a to opět v podání Hany Maciuchové, která do uměleckého projevu vložila veškerou přesvědčivost a nalezla dětský výraz všude tam, kde desetiletá Lea zůstává přes veškeré chápání nelidskosti kolem sebe dítětem. V jejím přednesu tato drobná próza neztratila humor, který je podstatným rysem celé práce.

Možná bych měl připomenout, že nikoli náhodou vychází Deník v době, kdy se mluví o zapomínání, o tom, že ztrácíme svou historii. Je určen především dospělým, ale mladí lidé v něm najdou vysvětlení událostí, které často znají jen z vyprávění. Pochopí hrozbu všudypřítomné tajné policie i absurdnost drátů a „železné opony“.

Rozhodně není samozřejmostí, když si k jedné práci najdou cestu všechny generace. Mám za to, že Deníku Leošky Kutheilové v podání Hany Maciuchové se to podařilo. Svou opravdovostí a humorem si získá srdce jak dospělého, tak i dětského čtenáře a stává se tak vhodným dárkem i pod stromeček.

P.S.:

Deník Leošky Kutheilové na dvou CD je k dostání za lidovou cenu 99,- Kč a najdete ho ve většině knihkupectví a všech větších obchodních domech.

K dostání je i na internetu na adrese www.popron.cz.

Ukázku uvedeme příště

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012