Novinky z Portálu

9-10 2009 Knihy česky
obálka čísla

Barbara Hansen Čechová Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků

Kniha pomáhá převést ideu klíčových kompetencí do praxe a nabízí návody, které vedou žáky například k sebehodnocení, aktivitě, řešení problémů a tvořivosti. Tzv. klíčové kompetence se staly výzvou současného českého vzdělávání a autorka s nimi také tak pracuje – přehledně analyzuje jednotlivé oblasti a složky a představuje podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Učitelům základních i středních škol publikace nabízí inspiraci, jak v hodinách pracovat s portfoliem žáků a studentů a uměním, jak je v sebehodnocení také podporovat. Klasické známkování dává poměrně jednoznačnou zpětnou vazbu při výkonech žáků založených na paměti, práci s čísly apod., ale například v oblasti komunikačních dovedností je situace složitější.

Praha, Portál 2009

Roman Chytilek, Jakub Šedo, Tomáš Lebeda, Dalibor Čaloud - Volební systémy

Publikace podává široký přehled o volebních systémech. Věnuje se jak teoretickým otázkám (klasifikace volebních systémů, historie jejich zkoumání, kvantitativní techniky výzkumu, problematika volebního inženýrství a volebních reforem), tak analýze jednotlivých podtypů volebních systémů (většinové, semiproporční, proporční, smíšené). Na konkrétních příkladech autoři představují mechaniku fungování jednotlivých volebních systémů i jejich účinky v kontextu s demokratickým prostředím jednotlivých zemí. Zvláštní pozornost je věnována vývoji volebního zákonodárství v českých zemích od roku 1848. Součástí knihy je i podrobný encyklopedický přehled volebních systémů do dolních komor různých zemí světa.

Praha, Portál 2009

Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis - Vyučovací styly učitelů

Autoři představují tři základní typy přístupu učitelů k vyučování. Manažerský přístup chápe učitele jako manažera učení a získávání znalostí, dovedností, vědomostí a kompetencí. Tzv. facilitační přístup mají učitelé, kteří se zaměřují na rozvoj a péči o jedinečné schopnosti a osobnostní rysy každého žáka, podporují jeho autenticitu. Přístup „svobodného“ vzdělávání pohlíží na učitele jako na osvoboditele ducha. Renomovaní autoři analyzují silné a slabé stránky každého z přístupů a ilustrují je řadou příkladů. Jejich cílem je umožnit učiteli kriticky zhodnotit svůj vlastní vyučovací styl, porozumět jeho přednostem a nedostatkům, případně – u studentů učitelství – uvědoměle si svůj styl vytvářet.

Praha, Portál 2008
(tom)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012