Kde-co

6-7 2001 Slovo redakce česky
obálka čísla Švýcarsko

    Beseda Slovan Ženeva, nejstarší krajanský spolek ve Švýcarsku oslavil 100 let od založení. Kromě důstojných oslav, jichž se zúčastnila řada významných hostů, patří k výročí i vydání jedinečné publikace. Autorem je Stanislav Brouček a kniha nese název Cestami demokracie. Vydal ji spolek ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR v Praze.

Chile

    Česká komunita v Chile si 10. června připomněla 59. výročí vypálení obce Lidice fašisty. Vzpomínkový akt se uskutečnil v centru Santiaga, v ulici nazvané podle této malé české vesnice, a to za přítomnosti českého velvyslance v Chile Jiřího Jiránka, předsedkyně Česko-chilského kroužku Tatiany Škvorcové.

Rakousko

    Biochemik, doktor Rudolf Krupička, DrSc., který popsal své politické zkušenosti a připomenul příběh Bohumila Laušmana, "podivně" ztraceného, nespíše uneseného, v knize Třetí cesta, se ve zdraví dožil ve Vídni 90 let. Město ho při té příležitosti jmenovalo čestným občanem.
    Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku pořádá řadu kulturních akcí, zájezdů do ČR a vydává obsahově pěkný a rozsáhlý měsíčník KLUB. Kromě Rakouska je distribuován i na Slovensko a do Česka.

Ukrajina

    nHlas Bohemky se jmenuje věstník společnosti Českých bratří v Bohemce. Přináší aktuální informace o dění v ;české komunitě a v posledním vydání otiskuje i projev prezidenta ČR Václava Havla, který pronesl u příležitosti devadesátého pátého výročí založení spolku. Prezident velice ocenil skutečnost, že si krajané po několik generací udrželi svůj jazyk a kulturu, v ;neposlední řadě i víru po předcích.

Mexiko

    V hlavním městě Mexico City na náměstí Lidice se 12. června uskutečnila slavnost, kde byla mj. zahájena výstava Sametová revoluce uspořádáná z nejlepších fotografií z doby boje proti totalitnímu režimu. Výstavu i slavnost připravilo české velvyslanectví v čele s V. Zemanovou.

Kanada

    Česká národní pouť do Svatyně mučedníků v Midlandu v Ontariu se uskutečnila 3. června. Pořadatelem byla již tradičně Cyrilometodějská liga v Kanadě ve spolupráci s krajanskými farnostmi.
    Jako každoročně, Zdeněk Fišera z Edmontu i letos připravil letní tábor pro mládež v horách, poblíž Radium Hot Springs. Táborů, které jsou umístěny v překrásné krajině, se zúčastňují i děti z ČR, které tam pozvou jejich příbuzní. Zdeněk Fišera je mj. redaktorem krajanského časopisu Edmontský zpravodaj.
    Před nedávnem si připomnělo desetileté výročí první číslo novin, vycházejících v Torontě, s názvem satellite. Jsou vždy plné pestrých informací, věnují se kultuře i praktickým otázkám. Jejich redaktorem je Aleš Březina.
    Koncem května proběhl v Ottawě již 53. Kongres Sdružení Čechů a Slováků v Kanadě. Již tradičně bylo uděleno několik Masarykových cen. Obdrželi je Miroslav Folta z Winnipegu, Miroslav F. M. Herrmann z Vancouveru, Miloš Šuchma z Ottawy a Alena Valdštýnová z Montrealu

Francie

    Společnost rodáků z české a slovenské země se sídlem v Paříži, vydává již 43 roků svůj věstník. Uvádí v něm aktuality z kultury, informuje o možnostech zájezdů do ČR, SR i dalších zemí, píše o českých tradicích, včetně české kuchyně.

Brazílie

    Bataypora je město ve státě Mato Grosso do Sul, vzdálené asi 900 km od Sao Paula. Je jedním ze tří měst, které v Brazílii založil Jan Antonín Baťa, mladší bratr legendárního Tomáše, který předčasně zahynul. Batypora byla založena v roce 1953. Ve městě i jeho okolí žijí potomci Baťovy rodiny a potomci českých přistěhovalců z řad bývalé a. s. Baťa ve Zlíně. Celé město je hrdé na svého zakladatele a z rozhodnutí městské rady požádalo české zastupitelství v Brazílii, aby pomohlo přivést na dobu 6-12 měsíců učitele houslí a lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska. Důvodem je snaha přinést do města lidovou kulturu země, ze které pochází její slavný zakladatel. (Škoda, že v ČR, kromě zesnulého Miroslava Ivanova, který o Janu Antonínovi Baťovi napsal mimořádné faktografické dílo, se nikdo dosud nepokusil očistit jeho jméno pošpiněné bolševiky, o ukradeném majetku ani nemluvě.)
    Na Gymnáziu Prezidenta Beneše v brazilských Lidicích zahájilo Vzdělávací středisko pro učitele na gymnáziu. Akce byla součástí tradiční lidické mírové slavnosti, která se konala 8. až 10. června. Slavnosti se mimo zástupců města zúčastnili generální konzulové ing. Zdeněk Mrklovský a ing. Vladimír Války s manželkami, vicekolzul Evžen Krameš s chotí a vicekonzulka Jitka Němcová s manželem.
    Ukázky českých lidových tanců předvedl soubor Život vedený Ludmilou Baťovou.

Norsko

    Česko-norské fórum uspořádalo v červnu Staročeskou pouť na Storsandu, kde se podávalo české pečivo a jídlo v hospůdce U studny, kde byl také organizován knižní bazar, prodej keramiky, ručních prací a kde v neposlední řadě vládla dobrá nálada a zábava. Ještě předtím, posledního května spolek uspořádal setkání s pěveckými sbory z ČR, se kterými si mohli účastníci zazpívat. Byl to prý velký zážitek...


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012