Dvořákova Praha podruhé

9-10 2009 Kultura česky
obálka čísla

Nový hudební festival, který právě v těchto dnech vrcholí, si vloni nastavil poměrně vysokou laťku. Letos rozezněl pražské Rudolfinum úvodním koncertem v pátek 21. srpna. Houslista Pavel Šporcl s Českou filharmonií, kterou řídil dirigent Yan Pascal Tortelier přednesli známý a kouzelný Mendelssohnův houslový koncert e moll, v závěru večera pak zazněla 8. symfonie G dur Antonína Dvořáka.

Díla tohoto ve světě snad nejznámějšího českého skladatele jsou i letos stěžejní součástí festivalového programu. Hold Dvořákovi formou festivalu, který nese jeho jméno, je zcela na místě. Možná, jak se vyjádřil ještě před začátkem festivalu dirigent Petr Altrichter, bylo již opravdu na čase dát kulturnímu světu vědět, že si svého Dvořáka v Praze vážíme. Nyní však půjde o to, jak se podaří naplňovat obsah festivalu v dalších letech a zda v dobách, kdy se v kultuře všude utahují kohoutky, nebude kvalita ovlivňována nedostatkem financí. Kvůli němu a ovšem i kvůli jiným, spíše interním potížím, zmizel letos ze scény již dobře zavedený festival Pražský podzim.

Prozatím se zdá, že v tomto má nový festival štěstí, neboť jak jeho intendant Vladimír Darjanin avizoval, je finanční krytí od hlavního sponzora KKCG přislíbeno rovnou na prvních pět ročníků. Doufejme tedy, že si tak bude moci pražské i zahraniční publikum, které festival slibuje přitáhnout, vyslechnout špičkové orchestry a také smyčcová kvarteta, která by ve smyslu dvořákovské tradice měla být do Prahy zvána, i v dalších letech. Letos vystoupil například hvězdný Emmerson String Quartet, známá ruská sopranistka Olga Trifonova, ale také Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem nebo závěrečný Philharmonia Orchestra London s Ionem Marinem.

Klub mladých

Festival již od svého startovacího ročníku umožňuje studentům velmi výhodně, letos jen za 99,- Kč celkem, objednat si vstupenky na větší počet koncertů (letos 11 ze 16). Této možnosti využilo po jednoduché registraci několik stovek mladých posluchačů, kteří tak, doufejme, „porostou“ s festivalem.

Cena Antonína Dvořáka Josefu Sukovi

Poprvé byla letos při příležitosti festivalu Dvořákova Praha udělena nově vzniklá Cena Antonína Dvořáka za mimořádný přínos a propagaci české hudby doma i v zahraničí. Festivalový výbor bude cenu udílet každoročně. Jejím prvním nositelem je vynikající houslista a violista Josef Suk, který nedávno, 8. srpna, oslavil 80. narozeniny.

Pravnuk A. Dvořáka a vnuk skladatele Josefa Suka dosáhl světového uznání díky ojedinělé kráse a oduševnělosti svého umění hry na královský nástroj, housle. V roce 1952 s klavíristou Jiřím Hubičkou a violoncellistou Alexandrem Večtomovem založil Sukovo trio. Od šedesátých let jeho kariéra prudce vzrůstala. V období 1961 - 1990 byl sólistou České filharmonie. Často koncertoval ve Velké Británii, v USA a Kanadě, vystupoval na prestižních světových festivalech. Je mj. šestinásobným držitelem francouzské ceny Grand Prix du Disque za své vynikající nahrávky. Dosud při výjimečných příležitostech koncertuje.

Josef Suk vahou své osobnosti působí také ve prospěch mnoha významných hudebních projektů, je prezidentem a předsedou umělecké rady Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

Svým mistrovstvím Josef Suk ovlivňuje nové generace houslistů i violistů v Česku i ve světě, o čemž svědčí, že ještě několik týdnů od nedávného životního jubilea do jeho pražské schránky stále přicházejí gratulace z celého světa...I my k jubileu a k obdržení Ceny Antonína Dvořáka gratulujeme.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012