Rabi Jehuda Löw

9-10 2009 Aktuality česky
obálka čísla

Rabi Jehuda Löw

Jedna z pozoruhodných osobností rudolfínské Prahy, která je opředena řadou pověstí, z nichž je určitě nejznámější ta o Golemovi. Celým jménem se tento židovský rabín, myslitel, učenec, spisovatel a v neposlední řadě i pedagog jmenoval Liva ben Becalel Jéhuda, též Maharal. Studoval v polské Poznani a v Praze.

V židovské tradici je znám jako „Vysoký Rabi“. V roce 1553 působil v moravském Mikulově a stal se zemským rabínem a správcem židovských škol. Později byl jako skvělý znalec talmudu správcem této školy v Praze. Tři roky působil jako zemský rabín v polské Poznani a po svém návratu do Prahy byl až do své smrti vrchním zemským rabínem Českého království. Během svého téměř devadesátiletého života uzavřel osobní přátelství s dánským astronomem Tychonem Brahe, který po něm pojmenoval jeden z útvarů na Měsíci. Traduje se, že ho osobně navštívil v jeho domě sám císař Rudolf II. Dům rabi Löwa stál v dnešní Široké ulici č. 91 až do roku 1897. Bylo na něm i jeho znamení lva, které zdobí i jeho hrob na židovském hřbitově na Starém Městě v Praze. Četní návštěvníci na jeho náhrobek kladou kamínky i papírky s přáním ve víře, že bude splněno. Za svého úřadování se zasloužil i o stavbu dvou synagog a radnice. Méně známé jsou jeho spisy pedagogické, které vycházely i z jeho praxe učitele. Zajímavá je kniha, kterou napsal na sklonku svého života v roce 1600, která vyšla pod českým názvem „studna exilu“. Pokud se týká homunkula (Golema), jde o evropskou, starou putovní pověst, která má různé podoby. O její spojení se postarali spisovatelé Prahy, a to například vesnický lékař, přítel Boženy Němcové L. Weisel, který popsal Golema ve své sbírce židovských lidových pověstí „Sippurim“, a především Gustav Meyrink svým německy psaným románem Golem, česky vyšel v roce 1917. Nelze nepřipomenout ztvárnění legendy o Golemovi ve Fričově filmu Císařův pekař. Šém nebyla kulička, ale lístek papíru s posvátným jménem Jehovovým, který se vkládal do Golemových úst. Židovský autor Egon Erwin Kisch nazývaný též zuřivý reportér, se vydal pátrat po soše Golema na půdu Staronové synagogy v Pařížské ulici, ale podobně jako jiní hledal marně.

Závěrem Vás chci upozornit na výstavu Cesta životem s podtitulem Rabi Löw, pořádanou ke 400. výročí jeho úmrtí, v Císařské konírně Pražského hradu do 8. listopadu tr.

-volfi-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012