Pastelka ve Vídni se rozvíjí díky ČSÚZ

9-10 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Česká škola Školského spolku Komenský ve Vídni, kterou navštěvuje přes 400 žáků, je unikátní. Vyučuje se na ní v češtině, slovenštině a němčině a žáci povinně studují ještě další jazyk, takže když školu po maturitě opouštějí, plynně ovládají jazyky čtyři. V posledních pěti letech je ale tato škola unikátní také svým výtvarným kroužkem. Značnou zásluhu o to má Československý ústav zahraniční v Praze, který od roku 2004 pro tento kroužek zajišťuje pedagoga a potřebné materiálové vybavení.

„Československý ústav zahraniční si klade za cíl především podporovat národní uvědomění krajanů realizací projektů v oblasti kultury a vzdělávání“, říká předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota. „Výtvarné vyjadřování je charakteristickou součástí národní kultury a proto jsme se rozhodli podpořit rozvoj projektu výtvarného kroužku v české škole ve Vídni“, dodává. Ve škole Komenský existuje již řadu let vedle povinné výtvarné výchovy také výuka nepovinná ve výtvarném kroužku, a to za vydatné pomoci Československého ústavu zahraničního v Praze, která umožňuje, že za pobyt v kroužku žáci nemusí platit.

Ve školním roce 2008/2009 vyučovala ve výtvarném kroužku ing. Simona Dunglová. „ČSÚZ mne oslovil a já jsem s radostí přijala, protože práce s dětmi mne vždy velice těšila a uspokojovala. A díky podpoře z ČSÚZ jsem se s dětmi mohla pustit do prací, které by se jinak nemohly realizovat. ČSÚZ koupil totiž škole dílenský grafický lis a keramickou pec, což zcela zásadně změnilo a obohatilo výtvarnou výuku žáků“, uvedla o svém působení ve Vídni.

Do kroužku, který si děti nazvaly Pastelka, se hned na začátku přihlásila řada zájemců o výtvarnou tvorbu. „Uvědomuji si, že se do takové zájmové činnosti vždy přihlašují děti, které mají dané předpoklady, výtvarný cit a výtvarka jako taková je prostě baví. Často jsou to děti z uměleckých tvůrčích rodin, to se na nich okamžitě pozná“, uvádí ing. Dunglová. Ale během školního roku přicházely další a další děti. Kroužek dostal od školy k dispozici část ateliéru a také velikou nástěnku v 5. patře školní budovy, kde členové kroužku své práce průběžně vystavovali. Stal se prostě neodmyslitelnou součástí české školy ve Vídni. Ing. Dunglová navíc pravidelně psala články a poskytovala fotografie do školního časopisu, takže o činnosti kroužku měla celá škola průběžně informace. „V kroužku Pastelka malujeme a vyrábíme. Teď zrovna pracujeme na projektu Boty. Namalovali jsme boty a máme k nim vymyslet příběh. Myslím, že ti, kteří chodí do Pastelky, to moc baví a vždy se těší, že se v úterý zase setkáme“, informovala ve svém příspěvku do školního časopisu jedna z žaček Milica Radojkovič.

A nejen to. Členové kroužku iniciovali literárně výtvarnou soutěž i pro ostatní žáky. Soutěžní práce pak spolu s pedagogy vyhodnotili a odměnili místo známek vlastnoručně vyrobenými keramickými hvězdičkami. Vítězové dostali navíc drobné dárky, které opět financoval ČSÚZ, a nejlepší práce byly vystavené na čestném místě - na nástěnce vedle ředitelny školy.

Na konci školního roku bylo v atelieru jasně vidět, co práce členové kroužku udělali. Ateliér byl plný dětských výtvarných prací, ať v tužce, barevné tuši, malbě temperou, přírodním uhlem, prvních linorytů, maleb podzimního parku v suchém pastelu, režných i glazovaných keramických prací atd. atd. Ale přínos výtvarného kroužku Pastelka není jen v těchto hmatatelných výsledcích. „V kroužku se sejdou děti z různých tříd, vytvoří kolektiv, pracují často společně na daném zadání. Hodně se mě ptají, diskutují mezi sebou, prosazují své názory i postoje. Možná poprvé ve svém životě musí obhájit před ostatními svoji práci“, vysvětluje ing. Dunglová hlubší význam nepovinné výtvarné výuky pod vedením pedagoga z České republiky, kterou v české škole ve Vídni umožnil Československý ústav zahraniční. Členové kroužku zjišťují, že v něm příjemně stráví odpolední čas, protože zadání probíhají formou hry. Navíc se naučí a vyzkouší si hodně nového. „Jsem přesvědčená, že výtvarný kroužek, stejně jako jakákoliv vedená mimoškolní činnost, má svůj veliký význam v životě dítěte, obohacuje je a jako taková má být podporována“, zdůrazňuje pedagožka, která žáky české školy ve Vídni učila vidět a tvořit českýma výtvarnýma očima.

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Ing. Simona Dunglová a Hebr

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012