Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300 -- 1308

3 2002 Dějiny česky
obálka čísla

Autor J. Šusta Nakladatelství: Argo, Praha 2001

Po mnoha letech máme před sebou první díl z Šustovy práce "Dvě knihy českých dějin". Po prvé byla vydána v r. 1916, neztratila nic z dokonalosti, se kterou autor popisuje složitou problematiku politických, hospodářských a kulturních dějin sklonku vlády posledních Přemyslovců. Přestože stěžejním historickým dílem J. Šusty jsou evropské dějiny , tak studie z dějin národních, pozoruhodná úvodními kapitolami, kde podává originální pohled na vývoj v našich zemích díky srovnávání poměrů ve střední a západní Evropě.
Dokonalý jazyk a skvělý vypravěčský talent přibližuje tematiku i laickému čtenáři. Lze jenom vyslovit nakladatelství díky, že po mnoha letech vychází kniha autora, kterého znají čtenáři jenom z doby před 2. světovou válkou.


Jana Volfová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012