Konzultativní rada

7-8 2009 Slovo redakce česky
obálka čísla

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zayhraničí se schází celkem pravidelně a snaží se řešit problémy a připomínky jak z ČR tak ze zahraničí. Pro představu přinášíme podstatnou část zápisu předsedy komise:

...Den před konáním schůze proběhla SKYPE konference v mé kanceláři, které se zúčastnilo osm členů Konzultativní rady. Z této schůze nevzešel žádný nový podnět, takže vše čekalo na průběh senátní schůze. Na této schůzi jsem předal všechny poznámky a další písemné žádosti, které mi zaslal pan Šuchma a paní Bratinková. Dovolte, abych Vám předal závěry:

Otázku „věrnosti" zápisu senátních schůzek jsem probral soukromě z toho důvodu, že vím, že je to pro naše zákonodárce citlivá věc. Dle očekávání mi bylo řečeno, že zápis se dodatečně kontroluje kanceláří předsedy komise, která si uděluje právo zápis „modifikovat.“ V České republice ještě není zvykem vydávat zápisy bez cenzury, ať pozitivní či negativní.

Týkající se otázky korespondenční volby a dvojího občanství - vzhledem k současné politické situaci nelze očekávat žádné zrychlení. „Dobrá vůle“, o které se zmínil pan Šuchma, pro zrychlení určitých procesů ve prospěch krajanů a demokratizace možná existuje ze strany senátní komise, ale v žádném případě neexistuje ze strany parlamentu.

Otázka možné akce ze strany komise týkající se restitucí byla rozhodnuta dle zápisu. Místopředseda komise senátor Grulich slíbil, že se během léta poradí s právníky a sdělí informaci, zda bude komise i nadále v této věci aktivní. Senátoři se shodli, že možnost pozměnit restituční tečku legislativní cestou je téměř nulová.

I když to senátoři považovali za vhodné, není možné sloučit akci udělení ceny Významná česká žena s krajanským festivalem v říjnu z toho důvodu, že pan Dubovický- hlavní organizátor první zmiňované akce, bude v období krajanského festivalu mimo ČR.

Před schůzí mi z vlastní iniciativy oznámil člen komise senátor Hálek přítomnost člena KSČM v senátní delegaci (Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská prává a petice), která odcestuje v září do Kanady. Pan senátor Hálek byl z toho sám v rozpacích nebo možná kvůli tomu, že je předsedou zmíněného výboru. Dohodli jsme se, že informaci společně předáme patřičným kanadským spolkům, aby samy rozhodly o postupu. Při předávání informace z mé strany jsem si dovolil přiložit panu Šuchmovi v Kanadě osobní doporučení, aby krajané nepřijímali aktivní členy KSČM na krajanských aktivitách nebo oslavách. Je to důležitý krok, kterého si určitě všimnou patřičné české úřady, nemluvme o tom, že ti, kteří trpěli tyranií této strany (která se ani dnes nezříká své minulosti) si od nás ostatních zaslouží odmítnutí.

Závěrem jsem osobně komisi připomenul myšlenku centralizovat veškeré záležitosti týkající se krajanů v jednom úřadu, stejně jako je tomu např. na Slovensku. Výhod je mnoho - především usnadnění vnitřní komunikace. Bylo mi řečeno, že během přechodné vlády je tento nápad nerealizovatelný, ale že se k této otázce komise vrátí po podzimním semináři. Domnívám se, že určitá možnost propojení služeb pro krajany v ČR existuje a osobně hodlám v této věci být co nejaktivnější.

Děkuji za možnost Vám předat tyto zprávy a přeji Vám vše nejlepší.

Srdečně
MUDr. Martin Jan Stránský
Předseda Konzultativní rady při Stálé
komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012