Sokol -- jeho odkaz a budoucnost

3 2002 Aktuality česky
obálka čísla


Ve velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhl 6. března slavnostní podvečer věnovaný 140. výročí založení Sokola a 120. výročí prvního sletu. Součástí programu byla přednáška PhDr. Zory Dvořákové "Sokol a česká společnost" a vystoupení Pražských mužských sborů se sokolskými písněmi -- "Lví silou" a "Píseň českých Sokolů". Po emotivním zpěvu následovalo historicko-literární pásmo věnované prezentaci knihy Antonína Krejčího "Edvard Beneš a Sokol". Výňatky z publikace, doprovázené erudovaným komentářem prof. PhDr. Věry Olivové, přednesl člen výboru Společnosti Edvarda Beneše PhDr. Jaroslav Veteška. Na závěr vystoupili s krátkým projevem vzdělavatel Sokolské župy královéhradecké Ladislav Holý a ing. arch. Jiří Číla z Československé obce legionářské.

Edvard Beneš a Sokol
Jak v úvodu řekla profesorka Olivová, kniha Antonína Krejčího "Edvard Beneš a Sokol" vyšla jako 24. svazek Knižnice Společnosti Edvarda Beneše. Publikace má pohnutou historii. Byla napsána více než před půl stoletím a její autor ji připravoval k XI. všesokolskému sletu v červenci 1948. Vzhledem ke komunistickému převratu v únoru 1948 se však kniha ke svým čtenářům dostala pouze v omezeném rozsahu. Po prezidentově smrti na ni čekal stejný osud jako na celé Benešovo dílo. Byla spálena jako odpad. Údaje o ní nejsou zaznamenány ani v příručkách, ani v bibliografických slovnících a její existence upadla zcela v zapomnění.
Proto Společnost Edvarda Beneše přistoupila k novému vydání v souvislosti s letošními sokolskými výročími. Přínos knihy spočívá především v zajímavé formě výkladu událostí a celkové dokumentární hodnotě. Zápisy autentických rozhovorů, které vedl autor s prezidentem Edvardem Benešem od února do června roku 1947, tvoří stěžejní jádro práce. "Kniha přibližuje z nových pohledů osobnost Edvarda Beneše. Z jednotlivých kapitol je zřejmé jeho hluboké sepětí se sokolským hnutím od jeho dětských let a jeho trvalá a úzká spolupráce se Sokolem po celou dobu jeho politické činnosti. Kniha je současně i přínosným pohledem do dějin Sokola," dodala profesorka Olivová.
Na přípravě celého večera se podílely Společnost Edvarda Beneše, Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu, Česká obec sokolská -- Sokolská župa Barákova a Sokolská župa Středočeská Jana Podlipného. K příjemné atmosféře přispěla hojná účast posluchačů z různých českých demokratických společností, kteří naplnili aulu do posledního místa. Je to důkazem, že odkaz Sokola a Edvarda Beneše je stále živý a přitažlivý. Existenci moderní demokratické společnosti si nelze představit bez tradičních prvorepublikových hodnot. Již před druhou světovou válkou E. Beneš totiž řekl, že "svoboda je jedna z největších hodnot, jež lidstvo má. Važte si jí, hajte ji a braňte ji neohroženě a pevně a braňte ji až do smrti".


Olga Bezděková
Jaroslav Veteška

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012