Čtěte zajímavé stránky! Doporučuji osobně – Eva Střížovská

3-4 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Vážené občanky, vážení občané, vítáme vás na stránkách Demokracie. Cílem Demokracie je společně s vámi zavést demokracii - vládu lidu.

www.demokracie.info

Máme připraven nový systém řízení společnosti, jenž je současně i řešením hospodářské krize. Preventivním způsobem totiž odstraní všechny zásadní nedostatky současného zastupitelského systému, kterými jsou korupce, rozkrádání veřejných rozpočtů i ostatního majetku státu, zneužívání politické moci, nadměrná nezaměstnanost i byrokracie.

Základem změn je návrh nové Občanské ústavy. V ní je obsaženo to nejlepší z demokraticky řízených států, zemí, kantonů a měst z různých míst světa.

Systémové změny k likvidaci novodobé, tentokrát různobarevné, totality máme připraveny.

Vy svým hlasem ve volbách rozhodnete, zda společně nastoupíme cestu k opravdové demokracii.

Petr Czasch, předseda Demokracie.

Voleb do Evropského parlamentu (5.- 6. června 2009) se Demokracie účastní ve společném projektu 11 neparlamentních stran pod názvem: Starostové a nezávislí - Vaše ALTERNATIVA.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012