Za Hermínou Fričovou

3-4 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

V čísle 01-02/2008 jsme měli hezký článek o potomcích českého etnografa a cestovatele Alberto Vojtěcha Friče, kteří žijí u řeky Paraguay a to i s pěknými barevnými snímky. Jeden s jeho dcerou Hermínou jsme otiskli i na titulní stránce.

Před týdnem jsem se zúčastnila besedy o Argentině, kde jsem o ní též mluvila. Připojujeme se ke vzpomínce na tuto neobyčejnou ženu, kterou nám zaslala paní Fričová

-red-

Milí přátelé,

se smutkem Vám sděluji, že 10. března asi v 21 hodin našeho času zemřela v Puerto Esperanze tetička Hermína. Její pohřeb bude dnes ve 22 hodin našeho času, bude pochována do zděné hrobky, kterou jsme jí nechali již před několika lety postavit - byl to jediný dárek, o který nás kdy požádala. Indiáni se pohřbívají do země, protože hrobku si nikdo nemůže dovolit - ona chtěla, aby se vědělo, že její původ nebyl tak úplně obyčejný. Má tedy i cedulku: „Hermína Ferreira Frič - dcera velké lásky A. V. Friče a Lorai.

Budeme na ni vzpomínat

Josef Kaplan

V minulém čísle jsme uveřejnili na str. 41 (po uzávěrce) vzpomínku na Josefa Kaplana, který náhle zemřel. Následně jsme dostali fotografii, na které je s exilovým výtvarníkem a báječným člověkem Janem Kristoforim.

Vzpomeňme jich... Yvonna Fričová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012