Delegace sněmovny - Parlamentu do Kanady

3-4 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Ottawa 16. února 2009 - České a Slovenské sdružení v Kanadě

Vážené dámy, vážení pánové, dověděli jsme se, že koncem května má do Kanady přicestovat parlamentní delegace Petičního výboru sněmovny, který má organizačně začleněn také Podvýbor pro lidská práva a Podvýbor pro národnostní menšiny. Předsedkyní Petičního výboru je komunistka Zuzka Bebarová- Rujbrová, která vyjádřila přání zúčastnit se, pokud by delegace Petičního výboru byla námi pozvána, 61. kongresu Českého a slovenského sdružení v Kanadě, pořádaného v Montrealu ve dnech 30. a 31. května 2009 při příležitosti 70. výročí založení této organizace.

Naše organizace vždy bojovala proti fašismu a komunismu. Nedovedeme si představit větší urážku, než že je do Kanady posílána komunistka, která byla komunistickou soudkyní od roku 1975. Za takových okolností nemůže Petiční výbor s ní v čele o našem pozvání uvažovat. Ještě větším politickým omylem je, že do vedení výboru, který se zabývá lidskými právy a národnostními menšinami, je zvolena komunistka, členka té strany, která nebyla schopna zříci se své minulosti, a která má ve svém vedení spolupracovníka StB, navíc místopředsedu sněmovny Parlamentu, a poslancem bachaře, o němž je všeobecně známo, že týral vězně. Tato strana nese stejné jméno jako strana, která morálně, politicky, ekonomicky a kulturně ruinovala Československo po více než 40 let, a která lidská práva nikdy nedodržovala. Jen pro zajímavost vás informujeme, že v hlavním městě Kanady má být vybudován pomník obětem komunismu, který má velkou podporu národnostních menšin.

Žádáme vás laskavě, abyste do demokratických zemí neposílali komunisty, jichž nejste schopni se doma zbavit anebo je alespoň politicky izolovat. KSČM by měla být prohlášená za neústavní. Jedině v tomto případě Parlament může předpokládat, že delegace, oproštěné od komunistů, budou přijímány příznivě.

Za pochopení děkuje
a srdečně zdraví
Dr. Gustav Plíva
předseda ČSSK
a Miloš Šuchma
místopředseda ČSSK

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012