Milí čtenáři, pomůžete?

3-4 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

„... co se týče dalších Vašich žádostí o sponsoring, … jsme nuceni odmítnout ...“ Tak takhle Vám napsal Váš největší a nejdelší dobu Vás podporující sponsor. A co jsem udělal já? Nejsem sice ten největší, ale též nejdelší dobu Vás podporující. Poslal jsem Vám předplatné na tento rok na puntík přesně, bez jediného haléře navíc – a ani jsem nenašel odvahu, abych se omluvil (nebo vymluvil jako ten „největší“). Proč?

Když jste loňského roku volala o finanční pomoc, aby Český dialog nezanikl, poslal jsem podle mých možností víc, než jen částku předplatného. Když ale jste v posledním čísle napsala, že Český dialog s konečnou platností zanikne tohoto roku, ale přesto žádala o pomoc, byl jsem velice smutný. (Nemám internet, a kvůli Dialogu si ho nebudu pořizovat). A tak jsem si řekl: Už jenom šestkrát! A dost! Navždy! A nebudou- li prachy, tak jen čtyřikrát... Vždyť na tom už nezáleží. Mám tady dost organizací (Unesco, Vánoční pomoc chudým rodinám aj.), které podporuji a které nezaniknou – dám to jim.

Myslím, že po Vašem „s konečnou platností“ více sponzorů uvažovalo podobně, jako já.

My máme Vás, Váš časopis a články v něm rádi, i když někdy nesouhlasíme se vším, co se tam píše. Ale my ten Český dialog chceme dále číst, my v cizině ho potřebujeme (a Vy v Čechách možná mnohem víc!) Předejte šéfredaktorství mladým silám, ale zůstaňte důležitým článkem redakce, vydávejte časopis dál, a my Vás podpoříme.

Končím Vašimi slovy: Každá krize má i svůj rub a líc a dává šanci těm, kdo se ve změněných podmínkách orientují správným směrem.

S pozdravem Oldřich Steiner,
Luzern, 26. února 2009

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012