Stalo se doma -- květen

6-7 2001 Slovo redakce česky
obálka čísla

Máj, ten krásný měsíc, přál zřejmě více lásce než ekonomice. Během května se totiž znovu zhoršil stav státních financí a deficit se prohloubil o dalších 12 mld. na celkových 28,8 mld. od začátku roku. Nezávislí ekonomové sledují stav státních peněz s rostoucí nedůvěrou, politikům, zdá se, příliš nevadí.
Teploty na samém začátku května dosahovaly v České republice rekordní výše a místy šplhaly ke třiceti stupňům.

3. Za osobní podporu přijetí rezoluce o lidských právech na Kubě poděkoval telefonicky prezidentu Václavu Havlovi americký prezident George Bush.
4. Z funkce ministra obrany ČR byl odvolán Vladimír Vetchý, aby jej nahradil dosavadní ekonomický náměstek Jaroslav Tvrdík.
9. Seznam téměř tisíce československých občanů židovské národnosti, pravených nacisty v r.1942 v Bělorusku, předalo České republice běloruské velvyslanectví.
8. Vrcholní představitelé ČR, včetně prezidenta Havla, ministrů a zástupců armády vzdali hold lidem, kteří za 2. světové války zahynuli při obraně Československa. V ;rámci oslav osvobození se na Pražském hradě konala přísaha nových příslušníků Hradní stráže. Prezident Havel také jmenoval do generálských hodností dvanáct důstojníků armády, policie a Hasičského záchranného sboru.
Celkem osm dopisových bomb bylo neznámým pachatelem rozesláno lidem spojeným s H-Systémem, o němž je známo, že prostřednictvím M. Šloufa a J. Supa lovil klienty i mezi krajany v Jižní Africe.
10. Rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jmenoval prezident Havel bývalého prorektora brněnského VUT Petra Sáhu. Zlínská univerzita vznikla spojením tamní Fakulty technologické, Fakulty managementu a ekonomiky brněnského Vysokého učení technického a zlínského Institutu reklamní tvorby a marketingových studií.
12. Vítězství českých hokejistů nad Švédskem v semifinálovém utkání neunesli někteří fanoušci poraženého týmu a zaútočili syrovými vejci na hlavní vchod a průčelí naší ambasády ve Stockholmu. V anonymním dopise obvinili české hráče a "podplaceného" rozhodčího, že Švédy připravili o zlatou medaili. Nevybíravým způsobem dále vyzvali české zastupitele k odchodu ze Švédska.
15. Laureátkou letošní Ceny Olgy Havlové se stala předsedkyně Klubu ohluchlých Anica Dvořáková, která tento klub založila, začala organizovat kurzy odezírání a zasadila se o zavedení skrytých titulků v televizním zpravodajství a některých filmech.
17. Kovové sousoší Adam a Eva od českého výtvarníka Karla Melouna, vystavené v hornorakouské lázeňské obci Bad Hall, vzbudilo rozruch a bouřlivé protesty místní veřejnosti, protože představuje milostný akt nahého lidského páru.
18. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ukončil šetření kauzy vysokých komunistických funkcionářů Miloše Jakeše a Jozefa Lenárta, kteří jsou stíháni za vlastizradu v souvislosti s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
20. Duchovní promluvu a motlitbu pronesl kněz Tomáš Halík na pietním aktu k uctění památky obětí komunismu na pohřebišti v Motole, kde byly komunistickým režimem tajně "likvidovány" urny s popelem popravených a umučených politických vězňů. Slavnostním shromážděním začal Týden obětí zločinů komunismu, organizovaný Konfederací politických vězňů.
21. Německá společnost F-LOG AG získala 51procentní podíl ve firmě Předplatné tisku. Minoritním vlastníkem je český Vydavatelský holding. Firma v současné době ovládá tři čtvrtiny českého trhu s předplatným periodického tisku.
26. Bývalý lídr čtyřkoalice Cyril Svoboda byl zvolen novým předsedou KDU-ČSL a vystřídal v nejvyšší stranické funkci Jana Kasala.
Období komunistické zvůle a teroru si v Jáchymově na Karlovarsku připomnělo několik set bývalých politických vězňů. U příležitosti pietní akce Jáchymovské peklo byla ostře kritizována skutečnost, že na vysoká místa ve státní správě pronikají exponenti bývalého režimu, zatímco komunistické zločiny zůstávají nepotrestány.
29. Německo začalo postihovat české řidiče kamionů, kteří nemají pracovní víza a nakládají a vykládají zboží určené do EU na německém území. Již byly zaznamenány první případy finančního postihu a následného vyhoštění řidičů.
30. Vláda odsouhlasila, aby se Česká republika připojila k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954. Je to sice jedna z nejstarších smluv OSN o lidských právech, ale aktuální se stala opět v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu a Jugoslávie. Garantuje minimální práva lidem, které žádný stát nepovažuje za své občany a kteří na území smluvního státu pobývají legálně.
Novým místopředsedou vlády se stal ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Prezident Havel ho jmenoval po několikatýdenním váhání. Existuje také obava, že Grégr, nechvalně spojený s Temelínem a výstavbou nových průmyslových zón, může z ;pozice funkce vicepremiéra ještě výrazněji prosadit své pojetí privatizace energetiky.

Devětaosmdesátiletý bývalý gestapák Anton Malloth byl odsouzen za své zločiny, páchané za války na židovských vězních v terezínském koncentračním táboře, na doživotí. Dostal tak nejpřísnější možný trest v Německu, a to i přesto, že obhajoba se snažila dosáhnout zproštění trestu vzhledem k jeho vysokému věku a podlomenému zdraví.
Kdy konečně i u nás v Česku budeme soudit zločiny. Tady máme pádný precedens, že nejen neznalost zákona, ale ani věk neomlouvá. A že těch adeptů na soudní líčení, provinilých proti vlastnímu národu a lidem, máme dost! Snad se kolem nich už konečně přestane chodit po špičkách.

Marina Hužvárová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012