Názory paní Fibingerové

3-4 2009 Aktuality česky
obálka čísla

Názory paní Fibingerové, místopředsedkyně Rady ČTV zveřejněné v LN, mi jako občanovi nevadí. V médiích se dnes objevuje ledacos. Jsem však přesvědčen, že na vlivných místech a to kdekoliv, by měli být bezúhoní lidé. Lidé, kteří neměli nic společného v minulosti s nacistickým režimem, tak v současnosti s komunistickým. Je u nás přeci dosti schopných a vzdělaných lidí, kteří si v minulosti nezadali a navíc i dnes mají rovnou páteř a nemají v povaze poklonkovat, aby si udrželi výhodné místo.

Pan Janeček svá pochybení přiznává teprve když na ně přišli jiní, ale je si tedy jistě vědom, že na jeho místě již dávno měl být člověk, který omlouvat a vysvětlovat svá různá pochybení nemusel.

Budeme-li mít ve vlivném uskupení, jakým Rada ČT je, občany, kteří budou omlouvat špatnou morálku svých nadřízených a špinavosti vidět u těch, kteří na ně poukazují, spláčeme nad vejdělkem, respektive můžeme se loučit s budováním demokracie v Čechách. BIS nás již několikrát informovala, o co usilují ruské tajné služby u nás.

Pan Janeček dělal za komunistů to, co dělal. Byla by to pouze jeho věc, kdyby nezastával, respektive nechtěl opět stanout v ČTV na postu nejvyšším. Republika a její občané potřebují ve vedení lidi nejenom vzdělané, organizačně schopné. Podobných schopných a pracovitých bylo mezi komunisty dost a dneska si dobře žijí. Nevadilo jim obětovat svědomí kruté komunistické ideologii, chmurné hrůze gulagů, se kterou jako internacionalisté vždy souhlasili. Jistě si na takové vzpomene i paní Fibingerová. Spolupracovali, poslouchali, kývali, byli svorni. A my čtyřicetdva roků přežívali, když nás nezavřeli, nebo jsme nebyli vyhnáni, či neemigrovali přes dráty. Děti nenechali studovat, násilím vystěhovávali, hrdiny z druhé světové války mučili, a to vše v družném internacionálním svazku od Magadanu po Jáchymov atd...

Odpouštět vinu těm, kteří za komunistů chybovali, je jedna věc. Ta druhá je, že u nás máme dost lidí majících „štít svůj čistý“ jak říká Cyrano pana Rostanda. Takové potřebujeme, aby reprezentovali, mediálně demokracii pomáhali, mezi nás na shromáždění chodili a permanentně se nevymlouvali, že nemají čas a na naše připomínky byli zvědavi.

Každý režim kádruje, nikdy nelze brát kohokoliv, kdo si zamane, nebo má vlivné “přátele” kteří ho “zvolí”. Ale k pracovitosti a vzdělání nutně patří v demokracii pevný morální postoj, který pan Janeček, jelikož se aktivně podílel na šíření komunistické propagandy, postrádá.

Nechť na to nezapomínají, ti kteří budou nového ředitele České televize volit.

Palach a Zajíc jsou v České republice vztyčené prsty, které neustále hoří před námi všemi. A ukazují cestu!

Karel Mrzílek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012