Stanovisko Demokratického klubu č. 42

3-4 2009 Aktuality česky
obálka čísla

K důvěryhodnosti politických stran

Politické strany jsou základem parlamentní demokracie. Jejich smyslem je vyjadřovat zájmy různých společenských skupin, formulovat je do konkrétního programu a získat pro něj podporu voličů ve volbách. Demokratický klub se znepokojením sleduje oslabenou důvěru veřejnosti k politickým stranám a politikům obecně, kterou dlouhodobě signalizují výzkumy veřejného mínění. Je přesvědčen, že nedůvěra ve stranickou politiku ohrožuje stabilitu demokratického řádu u nás a oslabuje mezinárodní prestiž republiky. Nejvážnější je, že ochromuje akceschopnost vlády a politický život země. Důvěra je klíčový faktor v demokratické politice.

Dk považuje za nezbytné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Doporučuje Senátu Parlamentu České republiky vytvořit několikačlennou skupinu osob s úkolem vnést tuto problematiku do veřejného povědomí, prozkoumat příčiny tohoto stavu a hledat cesty k nápravě. Významný je zejména princip předběžné opatrnosti: strukturovat instituce a jednací procedury tak, aby bylo předem vyloučeno podezření z nepravostí. Členové skupiny by měli mít zkušenost z aktivní politiky a měli by se těšit důvěře veřejnosti. Výstupem práce skupiny by měl být analytický dokument vyúsťující v konkrétní návrhy.

Dk doporučuje zvážit následující body, které se již uplatňují v praxi různých zemí:

  • Zveřejňovat výroční finanční zprávy politických stran (na webové stránce parlamentu nebo nově ustavené regulační instituce)
  • Ustavit speciální stálou regulační instituci, obdobu americké nebo britské volební komise, která by soustředila volební pravomoci parlamentního kontrolního výboru a ministerstva financí; měla by mít také značné kontrolní a regulační pravomoci a poradní funkci při novelizaci norem o politických stranách a jejich financování
  • Omezit horním limitem výdaje politických stran na volební kampaň s cílem
  • Odstranit závislost politických stran na bohatých sponzorech a posílit jejich důvěryhodnost v očích široké veřejnosti
  • Vrátit se k návrhům na regulaci lobování, které měla současná vláda ve vládním programu

V Praze dne 20. února 2009

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012