ČSÚZ opět přispěl ke zlepšení výuky v české škole ve Vídni

3-4 2009 Aktuality česky
obálka čísla

Od tohoto školního roku mohou gymnazisté ve Vídni používat novou moderní počítačovou třídu vybavenou notebooky. Zasloužil se o to zejména Československý ústav zahraniční, který poskytl potřebné finanční prostředky na nutnou rekonstrukci místností a technické vybavení.

„Třída je v provozu od října tohoto školního roku, ale hledali jsme společný termín jejich slavnostního předání, kterého by se mohl zúčastnit velvyslanec ČR ve Vídni Dr. Jan Koukal a zástupce Československého ústavu zahraničního“, informoval starosta Školského spolku Komenský Ing. Karl Hanzl. Spolek školu spravuje. Příležitost se naskytla 16. ledna, kdy velvyslanec ČR ve Vídni Dr. Jan Koukal a člen představenstva ČSÚZ ing. Jiří Rudolf mohli místnost v budově v Schützengasse a počítačovou místnost v hlavní budově na Sebastianplatz studentům a profesorům společně slavnostně předat.

Moderní techniku s výukovými programy zajišťuje ČSÚZ pro českou školu ve Vídni již několik let. V roce 2007 pomohl vybavit tělocvičnu, která již nevyhovovala požadavkům na výuku. Rok před tím poskytl prostředky na rekonstrukci školní kuchyně pro mateřskou školku.

Citujeme také názor předsedy ČSÚZ Jaromíra Šlápoty na spolupráci se Školským spolkem Komenský: „Jsem rád, že ČSÚZ může spolupracovat s úspěšným spolkem a úspěšnou školou, které rok od roku narůstá počet žáků a do gymnázia se jich dnes hlásí víc, než mohou přijmout,“ zdůrazňuje předseda ČSÚZ, který byl nedávno zvolen jedním z místostarostů Školského spolku Komenský.

Zdá se neuvěřitelné, že v roce 1993 stála škola, která tehdy měla jen 21 zaměstnanců včetně učitelů a 120 žáků, před finančním bankrotem. Rozvíjet se znovu začala až díky změnám ve vedení spolku. Česká menšina v Rakousku se snaží prosadit zákon o menšinovém školství, jaký existuje v Korutanech pro Slovince a v Hradsku pro Chorvaty a Maďary, který by pro českou školu garantoval finance od rakouského státu. Škola je soukromá, ale školné stačí pokrýt jen necelou třetinu ročních nákladů na běžný chod a vedení školy tento příspěvek rodičů nechce zvyšovat. „Pak bychom byli elitní škola a neplnili bychom sociální poslání, které tato instituce má,“ vysvětluje ing. Hanzl. Proto jsou pro něj důležití sponzoři a ČSÚZ je jedním z nejvýznamnějších.

Hebr

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012