Odešel Josef Kaplan (Po uzávěrce)

1-2 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Josef Kaplan se narodil 29. ledna 1924 v Praze. Maturoval na Reálném gymnáziu na Žižkově v roce 1942. Za okupace byl totálně nasazen v Německu jako hasič. Po válce studoval v Praze techniku, stavební obor. Po ukončených studiích pracoval jako projektant u Stavoprojektu.

Na začátku šedesátých let se začal vážně zajímat o výstavy ve spolupráci s Artemou. V roce 1964 skončil zaměstnání u Stavoprojektu a cele se věnoval výstavnictví. Československo opustil s manželkou a dcerou v září 1968.

Ve Švédsku se usadil v Mölndalu blizko Göteborgu, kde zůstal až do své smrti. Založil zde vlastní galerii: Galleri Aktuellt, kde pořádal výstavy českých a švédských výtvarníků.

Gallerii otevřel výstavou Františka Makeše v prosinci 1969. V roce 1970 následovala vernisáž Jana Kristoforiho, s kterým spolupracoval dlouhá léta na mnoha výstavách ve Švédsku i jinde.

U příležitosti 300. vyročí umrtí Jana Amose Komenskeho uspořádal Josef Kaplan výstavu v Mölndalské radnici, pro kterou vypůjčil muzejní exponáty z Komenského muzea v Naardenu v Holandsku.

Josef Kaplan byl stálým členem Sokola Göteborg, který založila jeho žena Blanka v listopadu 1977. V průběhu let byl několikrát zvolen do výboru naší jednoty. Upřímně usiloval o zachování Sokola Göteborg po roce 1989. Do poslední chvíle byl aktivní. Ještě na letošní valné hromadě 17. ledna seděl mezi námi.

Josef Kaplan odešel z našich řad a tiše zesnul 7. února 2009 ve věku 85 let. Čest jeho památce!

Z rozhovoru
s Blankou Kaplanovou
zaznamenal Pavel Mrázek,
t. č. starosta Sokola Göteborg.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012