Izrael

1-2 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

V podstatě stále stejný problém mimožidovských kmenů naší planety se státem Izrael.

Bez rozdílu naší eventuální kritiky reálné politiky Izraele v tom či onom je podstatné, zda my, příslušníci nežidovských kmenů země, souhlasíme s právem Židů na vlastní stát, anebo ne! Já sám jsem toho názoru, že zmíněný stát musí pozitivně oslovovat každého demokrata take tím, že ač ten je v permanentně velmi nelehké situaci, musí hájit právo na svoji státní existenci, je stále v porovnání se svými sousedy státem s demokratickou strukturou, v němž by odpůrci Izraele, žijící v demokraciích, byť se sklonem k antisemitizmu, rozhodně dobrovolně žít nechtěli.

Otakar Storch
Stockholm

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012