Speciální Bible k 90. výročí ČCE

1-2 2009 Knihy česky
obálka čísla

U příležitosti 90. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické vychází unikátní publikace: Česká synoptická Bible. Tato kniha obsahuje Bibli kralickou a Český ekumenický překlad Bible, které díky uspořádání do dvou sloupců vedle sebe může čtenář snadno porovnávat.

Tato kniha mohla vyjít díky iniciativě Českobratrské církve evangelické (ČCE). Bible vychází z kánonu původní kralické „Šestidílky“, v jejímž pátém díle byly zahrnuty jak deuterokanonické knihy, dnes užívané zejména Římskokatolickou církví, tak i některé pseudepigrafy, které používají především církve pravoslavné. Je tedy vydána v širokém ekumenickém kánonu. Předmluvu napsali společně synodní senior ČCE Joel Ruml a kardinál Miloslav Vlk.

Tak jako Bible kralická ovlivnila celou řadu pozdějších překladů, tak i Český ekumenický překlad ovlivnil následující překlady. Kolektivy autorů obou překladů vynikaly nejen mimořádnou odbornou překladatelskou a teologickou erudicí, ale i velkým osobním zaujetím pro věrné a zároveň odvážné tlumočení biblické zvěsti do českého jazyka. Proto byly vybrány právě tyto dva.

Díky úspornému grafickému uspořádání se oba překlady vešly do jediného ne příliš objemného, a přesto dobře čitelného svazku. Oba překlady končí na každé dvoustraně stejným veršem, což usnadňuje orientaci v textu. Celá synoptická Bible vychází v naší zemi poprvé a vznikla za neuvěřitelných 9 měsíců.

Bibliografický údaj:

Bible. Český ekumenický překlad a Bible kralická. Česká synoptická Bible v rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613.

Praha: ČBS, 2008.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012