Mezinárodní český klub - Ohlédnutí za lonským rokem v klubu

1-2 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Rok 2008 přinesl pěknou řádku zajímavých příležitostí, jak naplnit naši myšlenku - totiž přiblížit nás opět o kousek k těm, kdo žijí v zahraničí a naopak, jim pomoci pochopit naši tuzemskou realitu a snažit se společně o vzájemné obohacení - zkušenostmi, informacemi, praktickou pomocí i prostřednictvím zajímavých uměleckých počinů...

Vrátíme-li se k našemu loňskému programu, pak v jeho jarní sérii měla velký úspěch především beseda s manželi Fričovými a Andreou Fajkusovou o českých indiánech v Paraguayi, potomcích cestovatele A. V. Friče. Bylo opravdu velice působivé nahlédnout do života našich indiánských „bratranců“. Potěšující je také, že i oni se zajímají o nás a hlavně, že dokážou ocenit a dobře využít nabízenou pomoc z české strany (prostřednictvím sdružení Checomacoco). Se sdružením, které Fričovi spolu s dalšími založili, jsme stále v kontaktu.

Na stejné téma loni vzniklo i úspěšné číslo Českého dialogu (1-2/2008). Pokud se chcete dozvědět, co je v Paraguayi nového, podívejte se na www.checomacoco.cz.

V dubnu...

...jsme pak uspořádali jedno z prvních promítání pro veřejnost filmu Písničkář, který nezemřel. Nový dokument režisérů Marka Jíchy a Arnošta Lustiga o legendě předválečného divadla, filmu a kabaretu, Karlu Hašlerovi, se velice vydařil – a naše beseda s jeho tvůrci a dalšími vzácnými hosty také. Velice nás proto mrzí, že se zatím stále nenašly prostředky na vylisování DVD s filmem, který jsme Vám nabídli. Ani tvůrci ani my to však stále nevzdáváme a pracuje se na hledání nového finančního zdroje. Proto vydržte, film i Karel Hašler si to zaslouží.

Co přinesl podzim?

Ten byl vůbec velice bohatý na události. Nejenže jsme spolu s Janou Volfovou a s Janem Brabencem přivítali projekt Praha rozsochatá, jehož plastiky dosud zdobí nádvoří Klementina (a byly inspirované historickými příběhy z pera naší milé „Volfi“). Také jsme se dvěma zajímavými cestovateli podívali za polární kruh (tedy za Laponci s Ninou Rasmussenovou) a do Transhimaláje (za Tibeťany s Mirkem Lukešem). Nejúspěšnější akcí však asi byla další filmová premiéra, uspořádaná MČK – a to promítnutí filmu Naše první armáda o československých legiích v Rusku. Více o události a co z ní vzešlo čtěte na str. 8 a 9.

Rok jsme pak uzavřeli...

...naším tradičním předvánočním večírkem. Konal se v propůjčených prostorách firmy prodávající luxusní pánské italské oděvy Di Andrea Lupo – proto ty věšáky s modely v pozadí fotografií. Bylo to humorné a nikterak to nevadilo... Viz fotoreportáž na barevné straně 26. Občerstvení zajistila redakce ČD a přátelé, nejvíce práce se smažením množství výborných miniřízečků měla samosebou Eva Střížovská. Hold patří opět vinaři Stanislavu Mádlovi za dodávku dobrého vína z bílovických vinic – bílého i červeného. Křest letošního Českého kalendáře obstarala vzácná návštěva, paní Barbara Semenov z Austrálie, která také sama vydává časopis pro tamní krajany a hezkými slovy proto ocenila naši práci. Debata na téma obtížnosti vydávání nezávislých časopisů se však brzy přehoupla do srdečné zábavy, ke které přispěli všichni zúčastnění. Nebudeme zde vypisovat, kdo a jak se bavil, jen se nesmí zapomenout na další milé hosty: na výtvarníka, který každoročně přispívá svojí prací do Českého kalendáře, pana Vladimíra Pechara, na Věru Doušovou, organizátorku krajanského folklórního festivalu, na Alexandra Tomského, vydavatele, a Lídu Lojdovou, výtvarnici, kteří nedávno dokončili krásnou knihu citátů Oskara Wilda, z níž jsme si poslechli ukázku, na naši milou Volfi, která neúnavně běhala a organizovala, neb prostory, kde jsme slavili, nám byly k dispozici její zásluhou, na Jiřího Hoška, přítele klubu a časopisu, který nás všechny překvapil svým širokým repertoárem humorných písniček, k nimž se sám doprovázel na kytaru. S (jinak cellovým virtuozem) Jiřím Hoškem se o kytaru střídala Eva Střížovská, k níž se přidala i usměvavá Maruška se svými krásnými ruskými písničkami, a došlo pochopitelně i na koledy. Všichni zúčastnění (které dále nelze vyjmenovávat, snad prominou) se, doufáme, dobře bavili a ještě později po setkání nám psali pěkné maily, což nás v klubu přirozeně těší.

Doufáme proto, že ty letošní akce, které pro vás připravujeme, budou navštíveny ještě hojněji, klub bude moci přivítat další členy (kteří budou tak laskavi a přispějí na jeho činnost dobrovolným příspěvkem). Přihlášku do klubu Vám rádi doručíme poštou, předáme v redakci či si ji můžete najít na www.cesky-dialog. net v sekci MČK. Členství nabízíme i organizacím.

A nyní již pozvánky na příští akce roku 2009

Hovory bez hranic

v Městské knihovně v Praze – vždy v pondělí od 19.00

Pondělí 2. března – Argentina: země tanga, býků, vína a Čechoslováků - Zdeněk Reimann – Eva Střížovská

Publicista Zdeněk Reimann navštívil Argentinu se skupinou znalců vín a zdokumentoval její krásy a zajímavosti na mnoha fotografiích. Argentina má však mnoho tváří a je domovem i pro tisíce Čechů a Slováků, kteří nyní prožívají cosi jako “argentinsko- české národní obrození”. S nimi je prostřednictvím časopisu Český dialog v kontaktu šéfredaktorka Eva Střížovská a spolu se Zdeňkem Reimannem nabídne pohled do této barvité země.

Pondělí 30. března - Kristina Vlachová - dokumentaristka

Pondělí 27. dubna - Kanadskými přírodními parky - David Svoboda (se zastavením u českých a slovenských krajanů)

Dobrodružné putování kanadskou přírodou, takřka s medvědy v patách, zažili David a Pavel Svobodovi. Svoji cestu zdokumentují videoprojekcí.

V Kanadě se také zastavili u českých přátel a příbuzných. Jak a čím žijí tamní Češi? Besedou provází Martina Fialková.

Jiné akce:

Pondělí 23. března v Muzeu české hudby, P1 – koncert dua Patrícia Bretas – Jaroslav Šonský

Program: B. Smetana, B. Martinů, C. Franck, I. Stravinskij – vstup volný, koncert je pořádán jako avízo na připravovanou výstavu Fenomén Martinů v Českém muzeu hudby v rámci akce Martinů Revisited. Jaroslav Šonský i Patrícia Bretas jsou nejen členy Martinů International Circle, ale také přáteli Českého dialogu a čestnými členy MČK. Z Prahy pak odlétají na svůj koncert v rámci festivalu Budapešťské jaro, opět zaměřené na Martinů výročí.

Připravujeme... ...společnou návštěvu velké výstavy Connections 2009 v Mánesu, která zde na jaře představí nejkrásnější české a evropské umělecké sklo. O výstavě budeme informovat v příštím čísle Českého dialogu.

Stránku i program klubu
na letošní rok připravila
Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012