Pocta svatému Václavovi

1-2 2009 Kultura česky
obálka čísla

Kolokviem „Svatý Václav a jeho kult“ Arcibiskupství pražské a Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty University Karlovy uctily mezinárodně minulý významný Svatováclavský rok.

Výstavou „Svatý Václav – ochránce České země“ v Národní galerii je připravena unikátní kolekce k poctě 1100. výročí narození dědice České země, mučedníka a hlavního patrona našeho národa svatého Václava. Expozice v prostorách Kláštera svaté Anežky České seznamuje návštěvníky se vznikem a vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci. A to v průběhu staletí, jak to mnohými svými díly dokazovali přední umělci - zejména malíři a sochaři. Ojedinělá možnost vidět drahocenné předměty, které byly celá desetiletí uloženy v depozitářích a které představují kořeny, hloubku a šíři svatováclavské tradice.

-|-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012