Dekadence - středoevropská

1-2 2009 Kultura česky
obálka čísla

Díla českých malířů, grafiků a sochařů přelomu 19. a 20. století, jejichž tvorbu inspirovaly myšlenky a postoje dekadentního proudu v umění i ve filozofii, jsou nyní prezentována v Belgii. Nejvýznamnější výstavní projekt je zde představen v rámci oficiálního programu předsednictví České republiky v Evropské Unii.

DEKADENCE. ČESKÉ ZEMĚ 1880 – 1914/Dekadence. Bohemian Lands 1880 – 1914, pořádána pod záštitou Úřadu vlády ČR a Hlavního města Prahy společností Arbor vitae societa, za spolupráce Památníku národního písemnictví a Národní galerie, Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zahraničních věcí i českých center v zahraničí, volně navazuje (a rozsahem rozvíjí) na velmi úspěšnou výstavu V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880 – 1914 (přelom 2006 – 2007 v Obecním domě v Praze). „Impulsem pro uskutečnění výstavy v Belgii byly především silné vazby a mezinárodní kurátorská spolupráce s Musée provincial Félicien Rops a jejich nadšení pro dekadenci. Pražská výstava… u belgických partnerů vyvolala velký obdiv a stala se bezesporu přímým impulsem pro další pokračování,“ (kurátor Otto M.Urban). Proto v Ropsově muzeu v Namuru vznikl velký zájem představit díla současných českých umělců.

Výstava je rozdělena do dvou doplňujících se celků ve dvou belgických centrech, vzdálených mezi sebou 65 km, takže za den lze vidět oba. V Bruselu je obsáhleji představeno téma nitra umělce a agonie individua, v Namuru v menším měřítku téma inspirované démonem lásky a sexualitou. Právě Félicién Rops je v pojetí dekadence z celosvětového hlediska jednou z nejvýznamnějších osobností a pro české umělce konce 19. století inspirační zdroj. Podle kurátora namurské muzeum tématicky propojuje Ropsovy erotické malby s mnohými díly českých výtvarníků. Oba výstavní celky propojují klíčové náměty dekadence: sebeanalýza v portrétech, zobrazení smrti jako východiska, láska a sexualita. Kromě uznávaných českých umělců, například Františka Bílka, Karla Hlaváčka, Maxe Švabinského, Alfonse Muchy, Jana Preislera, Františka Kavána, Františka Koblihy a Ladislava Šalouna, je tu tvorba autorů méně vystavovaných či ještě nezpracovaných tak, jak by si zasloužili. Především Jaroslava Panušky či Josefa Mandla. A to vedle děl z domácích prestižních státních a soukromých sbírek, například Karla Hlaváčka, Františka Koblihy a Josefa Váchala z Památníku národního písemnictví, Františka Drtikola z UMPRUM muzea, umělců zastoupených v Národní galerii a v dalších institucích.

Při obou vernisážích a za osobní účasti autorů byl představen vinyl s názvem DEKADENCE – In Morbid Colour, živě skladba La Décadense Revisited, kterou připravili pro gramofonovou desku (v pouhých 300 kusech) česká zpěvačka Monika Načeva a malíř a scénograf David Cajthaml jako remix známé písně La décadance od francouzské zpěvačky Jane Birkin a Serge Gainsbourga. Den po vernisážích je na obou výstavách plánována komentovaná prohlídka.

Výstavy obohacuje rozsáhlá knižní publikace, vydaná česky a anglicky k již pražské expozici (pod totožným názvem): představuje ideu dekadence v českém prostředí, její zahraniční zdroje, paralely i širší filozofický rámec, do něhož lze fenomén zařadit. S titulem Nejkrásnější kniha roku 2007 a nominací na cenu Magnesia Litera je v Belgii určitě důstojným průvodcem. Stejně tak menší katalog s francouzsko-vlámský resumé. O prezentaci výstavy v dalších evropských městech pořadatelé nyní jednají.

30. 1. – 10. 5. 2009 Radnice-Hotel de Ville, Brusel

1. 2. – 10. 5. 2009 Musée provincial Félicien Rops, Namur

O výstavě i o programu v období předsednictví ČR v Radě EU více na www.czechcentres.cz.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012