Předsedáme EU

1-2 2009 Aktuality česky
obálka čísla

V této rubrice bychom rádi poukázali na důležitá jednání či akce týkající se našeho půlročního předsednictví v Evropské unii. Dnes přinášíme podstatný výňatek z projevu Josefa Zieleniece na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 14. 1. 2009 při příležitosti představení priorit nastávajícího českého předsednictví. Ve svém projevu Josef Zieleniec poukazuje na původ sporu o dodávky ruského plynu, který podle jeho názoru leží v ruských geopolitických ambicích.

České předsednictví si za aktivní roli při řešení sporu o obnovení dodávek ruského plynu do EU zaslouží uznání. Bylo by však velkou chybou, kdyby se mělo zastavit před řešením chronických příčin problému.

Je zřejmé, že jeho původ leží v ruských ambicích rozšířit sféru vlivu na území Ukrajiny a dále do středu Evropy. Snahou EU proto musí být udržet Ukrajinu v hledáčku unie. Toto ale není možné, bude-li Ukrajina nadále zaštiťovat neprůhledné transakce a držet se tzv. „přátelských“ cen, které neodpovídají tržní realitě a Ukrajinu udržují v politické závislosti na Rusku.

Mezi priority českého předsednictví patří energetická bezpečnost a posílení východního partnerství. Zásadním aspektem tohoto partnerství musí být pomoci Ukrajině co nejrychleji nastavit tržní ceny energií, dojednané v dlouhodobých smlouvách srovnatelných s těmi, které mají s Ruskem členské země EU.

Předsednictví by také mělo v Kyjevě vyvinout účinný tlak na zrušení neprůhledných ekonomických struktur, které podkopávají snahy o reformy vedoucí k právnímu státu. Pouze silný vnější tlak na Ukrajinu a aktivní spolupráce může pomoci k obětování krátkodobých a často osobních zájmů ve prospěch reálné nezávislosti na Rusku a právního státu bez všudypřítomné korupce. Bez vyčištění stolu na Ukrajině přitom nelze očekávat, že EU bude s to účinně čelit stále asertivnější ruské politice vůči východní a střední Evropě.

Na začátek úzké spolupráce EU s Ukrajinou bude ihned po zažehnání plynové krize, ten pravý čas. Nepodaří-li se nyní českému předsednictví vyvinout jménem EU účinný tlak na ukrajinské představitele, budeme příště svědky nejen dalších mrazivých dnů bez plynu s nemalými důsledky pro ekonomiky členských zemí, ale především nebezpečného posunu geopolitických poměrů ve střední a východní Evropy.

-|-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012