Předseda ČSÚZ 2. místostarostou Školského spolku Komenský ve Vídni

1-2 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Koncem roku 2008 byl předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota zvolen 2. místostarostou Školského spolku Komenský ve Vídni. Dochází tím k dalšímu rozvoji spolupráce mezi oběma institucemi. Pro tuto spolupráci je rovněž významné, že starosta spolku ing. Karl Hanzl je členem správního výboru ČSÚZ.

Do funkce 2. místostarosty zvolili předsedu ČSÚZ účastníci valné hromady spolku Komenský, který má v Rakousku víc než stoletou tradici. Vznikl v roce 1872 jako instituce mající „zřizovat a vydržovat české školy ve Vídni s cílem zajistit pro Čechy ve Vídni možnost vzdělávat se v mateřštině“.

V osmdesátileté historii ČSÚZ je výjimkou, že by byl jeho představitel zvolen do vedení některého krajanského spolku v zahraničí. Někteří představitelé byli jmenováni čestnými členy. Jaromír Šlápota chápe své zvolení místostarostou jako poctu pro ČSÚZ. Je to ale zejména výsledek dlouhodobé spolupráce mezi Československým ústavem zahraničním a českou školou ve Vídni, kterou spolek spravuje a k jejíž modernizaci v několika uplynulých letech významně přispívá právě ČSÚZ. Vídeňský spolek také potřebuje, aby jej někdo oficiálně zastupoval přímo v České republice ve věcech, které je třeba urychleně na místě v ČR vyřešit a právě to bude jeden z úkolů pro nového místostarostu.

„Budu se snažit zajistit v České republice některé z dlouhodobých koncepčních projektů, což je pro mne z Prahy jednodušší, než pro místopředsedu, který sídlí ve Vídni,“ říká Jaromír Šlápota. Podstatné je, že díky funkci ve výboru spolku bude znát podrobně jeho koncepci a co je zapotřebí vykonat pro získávání kvalitního vzdělání.

Podle slov předsedy ČSÚZ je na stole jeden velký projekt, který se nedá realizovat za půl roku či rok, totiž získat z ČR přibližně 20 milionů korun. Tyto prostředky spolu s přislíbeným darem z rakouské strany ve výši 50 miliónů korun by umožnily rekonstrukci další budovy, ve které by bylo možno zřídit další školní třídy. Zájem o studium na české škole totiž stále vzrůstá a dosavadní kapacita už nestačí. Naposledy poskytla česká vláda 15 miliónů Kč na opravu hlavní školní budovy před dvanácti lety.

„Věřím, že ve spolupráci se starostou ing. Karlem Hanzlem a funkcionáři výboru Školského spolku Komenský uskutečníme projekty, které přispějí k dalšímu zkvalitnění výuky dětí našich krajanů ve Vídni“, říká Jaromír Šlápota.

Hebr
Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012