Milí čtenáři, pomůžete?

1-2 2009 Ostatní česky
obálka čísla

...velice si vážíme Vaší nabídky další spolupráce mezi naší společností... a Mezinárodním českým klubem. Vámi zaslaná faktura číslo 280100070 bude zaplacena dnes, tj. ve středu 28. 0. 2009. Co se týče dalších Vašich žádostí o sponzoring, nebo předplacení inzerce - děkujeme za Vaší nabídku, kterou jsme nuceni odmítnout, stejně tak jakékoliv jiné nabídky nejen od Vaší firmy, ale i od ostatních firem. Doba je taková, kdy se každá společnost musí zamyslet nad svými výdaji, jelikož i na nás doléhají důsledky světové ekonomické a hospodářské krize a musíme se tedy především soustředit na udržení bezproblémového chodu naší společnosti. Jak jistě pochopíte, toto je v tomto období náš prvořadý úkol.

Tímto se Vám tedy hluboce omlouváme, ukončujeme spolupráci a sponzoring. Do budoucna Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů...

Tak takhle nám napsal náš největší a nejdelší dobu nás podporující sponzorinzerent. Jsme mu vděčni za podporu, která nám skutečně hodně pomohla a chápeme, že si musí dávat pozor na další výdaje, jako mnoho dalších podnikatelů. Jistě toto není první odmítnutí podpory, které nás v tomto roce ještě čeká. Vždyť po celém světě zuří krize krizí, jak píše mj. Alexander Tomský na str. 4.

Internetové Pozitivní noviny, kam píší renomovaní autoři zcela zdarma, požádaly nedávno je i čtenáře, zda-li by nepřispěli darem 200 Kč. A penize se hned začaly scházet. Někteří posílají mnohem víc...

Já tohle nepíši ráda. Je to dilema. Na jednu stranu nám čtenáři říkají a píší, ať ještě vydržíme, že náš časopis je pro ně důležitý, na druhou stranu, jak to máme udělat, když pracujeme sice zadarmo, ale tiskárnu, telefony, internet, grafiku apod. zaplatit musíme.

Děkujeme všem, kdo si na letošní rok zaplatili předplatné a dáváme Vám k úvaze, zda-li byste nechtěli také přispět dobrovolnou částkou na činnost klubu a na časopis. A zda-li byste se nerozhlédli po svém okolí po nějakém podnikateli či sponzorovi, který krizi spíše dokáže využít ve prospěch svůj, ale tím vlastně I v prospěch svých obchodních partnerů či zákazníků, a který by u nás chtěl inzerovat. Vždyť každá krize má i svůj rub a dává šanci těm, kdo se ve změněných podmínkách orientují správným směrem a kteří pak vlastně nastartují uzdravení celé společnosti.

Vaše redakce

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012