Prohlášení k situaci českého tisku

4 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    Svobodný a nezávislý tisk patří k nejdůležitějším vymoženostem a zároveň podmínkám demokracie, neboť je jedním z nástrojů vytváření obecně závazné vůle ve společnosti. Velice nás znepokojuje, že se český tisk, celostátní deníky a regionální noviny, dostal -- až na výjimky -- do cizích, v podstatě dvou německých vydavatelských společností. Tento tisk necítí odpovědnost vůči národu, v němž působí: Značně poklesla obsahová, výrazová i vnější podoba tisku. Odlišné a kritické názory autorů i nesouhlasné hlasy čtenářů nejsou většinou publikovány. Zástupci nezávislých společností a korporací považují mediální politiku České republiky za nedůstojnou tradice a za projev neúcty vůči čtenářům: protože žijeme ve světě nedokonalé tržní ekonomiky, považujeme za nutné upozornit i na to, zda nejde vzhledem k tomu, že se deníky různých vydavatelů sobě velice podobají po obsahové stránce, šedivostí i sklonem k bulvárnosti, o kartelovou dohodu mezi vydavateli.
    My, zástupci podepsaných společností, se proto obracíme naléhavě na politickou reprezentaci, na demokratické společenské, kulturní i jiné instituce a společnosti, i na veřejnost, aby je kritická situace našeho tisku nenechávala lhostejnými. Vyzýváme představitele těchto složek, aby se snažili vytvořit noviny, které by vyjadřovaly a hájily české národní zájmy, pomáhaly zlepšit politickou kulturu našich občanů a v duchu velkých tradic českého tisku psaly vždy pravdivě, svobodně a nezávisle.
    Česká obec sokolská
    Český svaz bojovníků za svobodu
    Demokratický klub
    Český Junák, svaz skautů a skautek
    Klub Dr. Milady Horákové
    Konfederace politických vězňů
    Masarykova dělnická akademie
    Masarykova společnost
    Nezávislá skupina "Věrni zůstaneme"
    Společnost bratří Čapků
    Společnost Edvarda Beneše
    Společnost F. X. Šaldy
    Společnost Jana Masaryka
    Svaz PTP
    Unie Comenius
    Výbor Oni byli první


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012