Česká centra v roce 2009

11-12 2008 Rozhovory česky
obálka čísla

K čemu slouží Česká centra v zahraničí je našim čtenářům většinou dobře známo. Vždyť mnozí mají možnost v nich získat i náš časopis. Jen pro připomínku:

Tato příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR spravuje 24 českých center ve 21 zemích na 3 kontinentech. Jejich posláním je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností v oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turismu a spoluvytvářet tak image České republiky jako moderní a dynamické země. V kulturní oblasti se zaměřuje na zvyšování povědomí o ČR jako o zemi s bohatým kulturním dědictvím a zároveň schopností vytvářet hodnoty nové. Česká centra pořádají výstavy, koncerty, filmové projekce, autorská čtení, přednášky, besedy, semináře či panelové diskuse. V oblasti vzdělávání nejen informují o možnostech studia v ČR, ale pořádají i kurzy českého jazyka. V oblasti podpory českého exportu a rozvoje vnějších ekonomických vztahů poskytují kvalitní obchodně-informační servis, organizují prezentace firem v prostorách Českých center či zajišťují bezplatné i placené prezentace firem v odborném zahraničním tisku, pomáhají tuzemským podnikům v jejich exportním úsilí. Konkrétní nabídka je uvedena na www.export.cz. Také cestovní ruch je důležitou devizou ČR jako atraktivní turistické destinace. Česká centra informují o krásách českých míst, o možnostech ubytování apod. Navíc také organizují regionální prezentace spojující komplexní představení měst a regionů na poli kultury, obchodu i cestovního ruchu. V zemích, kde působí zahraniční zastoupení agentury CzechTourism, s ním příslušné České centrum úzce spolupracuje. To je samozřejmě jen velmi stručná charakteristika.

Navštívili jsme generálního ředitele Českých center pana Jaroslava Kantůrka, který nám ochotně odpověděl na naše otázky:

Dá se říci, že letošní rok byl v činnostech Českých center poznamenán mj. osmičkami. Proběhly výstavy, filmy, divadelní představení, happeningy či semináře týkající se okupace ČSSR v roce 1968, připomínaly se dějinné události let 1938 a 1948. V jakém duchu se bude odvíjet příští rok v Českých centrech?

A jaké konkrétní projekty jsou připraveny?

Česká republika je v zahraničí vnímána jako kulturní velmoc. Česká centra jsou připravena významnou měrou podpořit tento pozitivní obraz ČR bohatým programem a využít tak jedinečné šance pro prezentaci české kultury v zahraničí v době předsednictví v Evropské unii.

Na období českého předsednictví připravujeme více než 700 akcí. Nejvýznamnějším z nich byla udělena záštita Úřadu vlády a propůjčeno logo CZPres.

Koncepčně projekty dělíme do dvou hlavních skupin. První z nich jsou tzv. sdílené projekty, které proběhnou ve více centrech v zahraničí společně. Druhou skupinu představují akce, které se konají dle teritoriálních specifik pouze v dané lokalitě, tzv. individuální projekty. Kromě kulturních akcí Česká centra iniciovala programy na podporu českých obchodních značek a turismu jako např. projekt České hvězdy. Tomuto kombinovanému projektu vytvořenému Českými centry přímo pro období předsednictví přikládáme velký význam. České hvězdy, jejichž záměrem je propojit prezentaci kultury, významných českých obchodních značek a turismu, postupně navštíví 17 světových metropolí v 15 zemích světa. České hvězdy jsou organizovány za podpory CzechTourismu a dalších organizací.

Sdílené projekty představují aktivity, které se postupně realizují v několika Českých centrech. Všechny sdílené projekty dostaly zmíněnou záštitu Úřadu vlády.

V oblasti hudby se uskuteční například koncerty k připomenutí 50. výročí úmrtí významného skladatele Bohuslava Martinů, které se odehrají postupně v deseti světových metropolích.

Literatura bude zastoupena např. prezentací knihy a putovní výstavy Petra Síse „Jak jsem vyrůstal za železnou oponou“ nebo sérií scénických čtení s názvem Noc literatury nejen v Praze, ale v dalších jedenácti Českých centrech.

Připravujeme i interaktivní expozici ORBIS PICTUS – brána do světa lidské fantazie, která se představí v Bruselu, Bukurešti, Sofii a Bratislavě.

Současný český design s důrazem na sklo a porcelán prezentuje výstava Křehký která bude k vidění v Paříži a Bukurešti. Výstavu o vývoji českého firemního designu CI.CZ-firemní styl připravují ČC Moskva a ČC Berlín.

Architektura je zastoupena projektem Český architektonický kubismus 1911- 1914 v Tokiu, Madridu a Stockholmu.

Českou fotografii bude prezentovat projekt, který představuje díla 120 nejlepších českých fotografů pod názvem Jeden den v ČR s uvedením v pěti Českých centrech.

To jsou projekty společné. Ale jednotlivá Česká centra připravují i další – vlastní projekty... můžete jmenovat alespoň některé?

Ano. Například České centrum Brusel plánuje koncert České filharmonie. České centrum Berlín uspořádá hudební soutěž Czech Sound cílenou na mladé skupiny. V Buenos Aires se bude pořádat série jazzových vystoupení českých a argentinských umělců European Jazz Nights. V Drážďanech je připraven rozsáhlý projekt Evropa regionů – Evropa bez bariér, probíhající od února do června. Po celé Velké Británii připravilo České centrum Londýn přehlídku české kinematografie. V Haagu je plánována literární série pod názvem Communicatio Humana. České centrum v Mnichově připravilo konferenci 5 let v EU. Výstavní projekt interaktivních a mobilních technologií Art. Play proběhne v Paříži. Kompletní seznam připravovaných akcí je skutečně pestrý. Vaši čtenáři mohou veškerý program i další zajímavé informace o činnosti Českých center najít na našich webových stránkách.

Děkujeme za rozhovor a dodáváme, že mnoho zajímavých programů se do našeho rozhovoru nevešlo, ale určitě si klikněte na www.czechcentres.cz. A budete mile překvapeni, kolik zajímavých akcí Česká centra ve světě (ale samozřejmě i v Praze) nabízejí a možná budete, jako my, hrdi na to, jak bohatou kulturou se můžeme pochlubit.

ES a MF

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012