Zaplavené české muzeum

10 2008 Kultura česky
obálka čísla

Už jsme o té zkáze našeho největšího muzea v USA psali ve dvojčísle 7-8 na str. 11. Jen připomínáme, že tento reprezentační stánek české kultury a umu čeká na naši pomoc! Prosím, jestli jen můžete, pošlete svůj šek na adresu

National Czech and Slovak Museum and Library 30 16th Avenue SW, Cedar Rapids, Iowa 52404 Tel.319-8500, www.NCSML.org

Český dialog, ač má sám velké finanční potíže, posílá díky paní Martě Schmidtové ze Švýcarska alespoň symbolických 100 USD.

Přidáte se také?

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012