Židé na Podkarpatsku

7-8 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Obsah útlé brožurky vydané česky s tímto názvem v Užhorodu, tvoří výňatek hesla „Židé“ z Encyklopedie Rusínské historie a kultury, která vyšla v roce 2005 v Torontu. Uvádí se v ní mj., že na historické území Podkarpatské Rusi začali Židé přicházet ve větším počtu v druhé polovině 18. století, kdy tu nalézali útočiště před nestabilitou v oblastech na sever od Karpat a hlavně před pogromy na Ukrajině. Přesto podle posledního sčítání lidu z roku 2001 se na dnešní Zakarpatské Ukrajině, bývalé Podkarpatské Rusi, hlásilo k židovské národnosti pouze 565 osob – o šedesát let dříve statistiky uvádějí počet 116 tisíc! Zhruba dvě třetiny Židů tehdy žily na venkově jako rolníci, pastevci, povozníci či řemeslníci; městem s největší židovskou komunitou a jejím kulturním i duchovním centrem bylo od druhé světové války Mukačevo. Většina podkarpatských Židů zahynula po masových deportacích z května a června 1944 v plynových komorách v Osvětimi. Z těch, kdo přežili holocaust, odešla podstatná část po skončení války hlavně do západní Evropy, USA a Izraele.

-jn-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012